• Alles

Wat je denkt of spreekt of doet… - Lezing

zondag 15 september 11:30 t/m zondag 15 december 12:45 uur

Apostolisch Genootschap

Wat je denkt of spreekt of doet… Een multimediale presentatie over het goede in de mens. Samenvatting presentatie: Het kernthema is ethiek, waarbij het kinderkoorlied "Wat je denkt of spreekt of doet, laat het edel zijn en goed" als motto fungeert. Geheel in de modern-apostolische traditie bevat de presentatie meer vragen dan antwoorden. Zoals: - Kunnen godsdienst en humanisme wel samengaan? - Wat voor rol speelt ethiek hierbij? - Moet je daarvoor religieus of humanistisch zijn? Of staat dat het juist in de weg? - Hoe maak je onderscheid tussen 'goed' en 'kwaad'? - Moet je dat leren, of krijg je het mee? - Hoe goed ken je jezelf? - En wat is dat 'zelf' dan eigenlijk? In een zoektocht naar antwoorden wordt te rade gegaan bij onder meer Desmond Tutu, Ahmed Aboutaleb, Frans de Waal, Zarathustra, John Lennon en Paul van Vliet. De rode draad door het verhaal is dat ethiek een evolutionair verschijnsel is, dat de belangrijkste verbindende factor vormt tussen mensen. Daarbij wordt aannemelijk gemaakt dat het verhaal van ethiek ouder is en dieper in de mens is verankerd dan andere grote verhalen, bijvoorbeeld van religie of humanisme. Zelfs ouder dan de mens zelf. De presentatie, die voor de helft uit videobeelden bestaat, is een poging om een hoopvol perspectief te schetsen, ook als godsdienstige en andere menselijke kaders het laten afweten. Met een groot geloof in schepping en evolutie, zonder dit in een godsgeloof te vertalen. En met behoud van verwondering. Over de spreker: Dick is geboren in Noord-Holland, maar woont inmiddels alweer 35 jaar in Drenthe. Hij heeft toegepaste wiskunde gestudeerd in Amsterdam, is inmiddels alles vergeten, maar heeft er wel de irritante neiging aan overgehouden sceptisch te zijn over opvattingen, beweringen en uitspraken die niet gestoeld zijn op waarneembare feiten. Niettemin houdt hij ook van filosofie ?. Hij paart een veelzijdige interesse aan een optimistische kijk op het leven, en draagt die uit op een wijze die sommigen humoristisch vinden. Zijn maatschappelijk loopbaan was grotendeels geworteld in statistiek en informatica. Daarnaast is hij tientallen jaren nauw betrokken geweest bij de geestelijke verzorging binnen het Apostolisch Genootschap. Inmiddels gepensioneerd blijft hij actief binnen het genootschap, maar ook daar buiten o.m. als vrijwilliger bij Seniorweb, Humanitas en Vier het Leven. De toekomst van het genootschap, maar meer nog de toekomst van de mens, houdt hem bezig. Ethiek, en in het bijzonder compassie, ziet hij als de sleutel voor een duurzame toekomst. Humor en de moed om te durven twijfelen zijn daarbij onmisbaar. Met zijn presentatie hoopt hij hier een beetje aan bij te dragen.


deel deze activiteit

Locatie

Apostolisch Genootschap
Nieuwegein
Nijpelsplantsoen 370
3431sx


 

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden