Mobiliteitsvisie Nieuwegein langer ter inzage

Mobiliteitsvisie Nieuwegein langer ter inzage

NIEUWEGEIN - De concept Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 ligt twee weken langer ter inzage, tot en met 22 januari. Dat betekent dat er meer tijd is om een reactie in te dienen. Daarmee wordt ook de behandeling van de visie door de raad verschoven naar april. 

Het document geeft op hoofdlijnen aan hoe autoverkeer, openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en veilige looproutes ontwikkeld kunnen worden. De visie is nodig, omdat Nieuwegein verder blijft groeien en de bereikbaarheid moet worden gewaarborgd. Het document is opgesteld met input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Via online-bijeenkomsten en een enquête onder inwonerspanel en andere belangstellenden hebben zij hun mening over dit thema kunnen geven. 

Reactiedocument

Alle reacties worden opgenomen in een reactiedocument, dat samen met de Mobiliteitsvisie ter besluitvorming wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De Mobiliteitsvisie is in te zien bij de receptie op het Stadshuis of digitaal op ikbennieuwegein.nl

Reacties kunnen tot en met 22 januari worden gestuurd aan mobiliteitsbeleidnieuwegein@nieuwegein.nl of aan de gemeente Nieuwegein, ter attentie van R. Bijl, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden