Online-bijeenkomst ‘Wonen voor mensen met autisme’

Online-bijeenkomst ‘Wonen voor mensen met autisme’

NIEUWEGEIN - Autisme is een onzichtbare handicap. Veel volwassenen met autisme met een gemiddelde tot hoge IQ hebben relatief weinig zorg of begeleiding nodig. Ze komen daardoor niet in aanmerking voor woonvormen als beschermd wonen. 

Zelfstandig wonende volwassenen met autisme geven ook geen overlast voor hun woonomgeving. Doordat ze niet opvallen vormen ze vaak een onzichtbare en vergeten groep. Dit terwijl volgens de cijfers van de NVA ruim 1 procent van de Nederlanders autisme heeft. Een belangrijk kenmerk van autisme is het moeite hebben met verwerken van informatie uit de omgeving. Mensen met autisme ervaren vaak een grote last vanuit hun woonomgeving (bijv. geluids- of geuroverlast) en kunnen hierdoor verschillende gezondheidsklachten ontwikkelen. Hierdoor moeten ze vaker een beroep doen op de zorg dan nodig zou zijn wanneer ze in hun woning tot rust kunnen komen. Voor mensen met autisme is rust namelijk een voorwaarde om de prikkels te kunnen verwerken die in de loop van de dag zijn opgedaan, en voldoende te kunnen herstellen om de dagelijkse drukte het hoofd te kunnen bieden. 

Absolute noodzaak

Geschikte woningen voor volwassenen met autisme zijn een absolute noodzaak voor hun kwaliteit van leven en participatie in de samenleving. Veel mantelzorgers zijn daarom naarstig op zoek naar passende woonmogelijkheden voor hun zoon of dochter met autisme (spectrum stoornissen), maar stuiten op het probleem van het zeer beperkte aanbod en de lange wachtlijsten. Mensen met autisme moeten daarom noodgedwongen vaak veel langer thuisblijven wonen dan goed is voor henzelf én voor de overige gezinsleden, hetgeen veelvuldig tot stress en zelfs overbelasting leidt voor de betrokkenen. Steunpunt mantelzorg Nieuwegein organiseert daarom op dinsdag 16 februari van 19.30 tot 21.30 uur een online-bijeenkomst over het thema ‘Wonen voor mensen met autisme’. Het doel van de bijeenkomst is zowel het geven van informatie over (mogelijke) woonvormen en wooninitiatieven in Nieuwegein en omgeving en beantwoorden van vragen hierover, als het inventariseren van woonbehoeften van de aanwezigen. Naast steunpunt mantelzorg Nieuwegein werken aan de bijeenkomst ook mee stichting De Grasboom, die ouderinitiatieven op het gebied van wonen ondersteunt, Jados, begeleid wonen voor studerenden, werkzoekenden en werkenden, Lister, beschermd en begeleid wonen en Lomass, een wooninitiatief in oprichting van een zorgondernemer. 

Ook voor zorgprofessionals

De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor mantelzorgers van naasten met autisme spectrum stoornissen uit Nieuwegein. Ook mantelzorgers uit deze doelgroep uit de overige Lekstroomgemeenten, zorgprofessionals, medewerkers van woningcorporaties en gemeente uit de Lekstroomgemeenten en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. De voorbereidingstijd voor nieuwe wooninitiatieven is lang, vaak circa 5 jaar, en de wachtlijsten zijn lang. Ook ouders met kinderen vanaf circa 14 jaar worden daarom van harte uitgenodigd aan de bijeenkomst deel te nemen. Hoe meer ouders deelnemen en hun woonwens, nu en voor de komende 5 tot 6 jaar, kenbaar maken des te beter overzicht we krijgen. Door dit overzicht te delen met betrokken professionals en de gemeente hopen we de woonwens van deze doelgroep zo goed mogelijk zichtbaar te maken.

Aanmelden

Aanmelding uiterlijk 14 februari via m.vandenakker@santepartners.nl, info@mantelzorgnieuwegein.nl of tel. 06 82724068.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden