Online-bijeenkomst ‘Naar voortgezet onderwijs bij autisme en lager IQ’

Online-bijeenkomst ‘Naar voortgezet onderwijs bij autisme en lager IQ’

NIEUWEGEIN - Voor u het weet is het zover: uw kind straks zit in groep 8 en gaat volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Een spannende tijd, voor uw zoon of dochter, maar ook voor u. Want de overgang is heel bepalend voor het schoolsucces. U wilt dat uw kind zich thuis voelt op de nieuwe school en goed meekomt. Logisch als u vragen heeft over deze overstap. En zeker voor een ouder van een kind met autisme en lager IQ voor wie het niet altijd eenvoudig is een passende school of andere voorziening te vinden.

Welke scholen zijn er in de omgeving geschikt? Wat als er geen geschikte school is? Hoe voorkomt u thuiszitten? Hoe anticipeert u tijdig op een goede overgang? Maar ook hoe bepaalt de basisschool het schooladvies voor uw kind? Hoe werkt de aanmelding? Wat als de school waar u uw zoon of dochter aangemeld heeft een afwijzing geeft? Waar kunt u dan terecht, waar kunt u een bezwaar indienen en wie kunt u om hulp vragen?

Steunpunt mantelzorg Nieuwegein organiseert daarom op dinsdag 16 maart van 19.30 tot 21.30 uur een online-bijeenkomst over het thema ‘Voortgezet onderwijs bij autisme en lager IQ’. Het doel van de bijeenkomst is zowel het geven van informatie over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor kinderen uit deze doelgroep en wat u kunt doen om uw kind al tijdig hierop voor te bereiden, als het beantwoorden van vragen hierover. Naast steunpunt mantelzorg Nieuwegein werken aan de bijeenkomst mee Profi Pendi- samenwerkingsverband primair onderwijs , SamenWerkingsverband Voortgezet onderwijs(SWV) Zuid-Utrecht, Berg en Bosch Onderwijs, Onderwijsconsulenten en Onderwijs Expertise Centrum Regio IJsselstein. 

Voor mantelzorgers

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor mantelzorgers van kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen uit Nieuwegein en andere Lekstroomgemeenten. Zit uw kind pas in groep 6? Ook dan geeft het nuttige informatie, zodat u en uw kind zich tijdig kunnen voorbereiden en eventueel al extra maatregelen treffen. We hopen weer op een grote opkomst. Mocht er ook interesse zijn bij zorg- en onderwijsprofessionals en medewerkers van de gemeente uit de Lekstroomgemeenten, dan zal bekeken worden of er later een aparte sessie voor deze doelgroep georganiseerd kan worden. Maak uw interesse daarom ook kenbaa.

Aanmelden

Aanmelding (uiterlijk 14 maart) via m.vandenakker@santepartners.nl, info@mantelzorgnieuwegein.nl of tel. 06 82724068. Bij de aanmelding dient u te vermelden of u mantelzorger bent en wat uw woonplaats is. Bent u geen mantelzorger, dan dient u uw functie en naam van uw organisatie te vermelden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden