Logo molenkruier.nl


Het terrein is op dit moment nog als tuinderij in gebruik. Foto en tekst: Jacques Stam
Het terrein is op dit moment nog als tuinderij in gebruik. Foto en tekst: Jacques Stam (Foto: jacques stam)

Ontwikkeling stuit de stichting tegen de borst

VIANEN - De ontwikkeling van de Blauwpoort stuit de Stichting Hof van Brederode nogal tegen de borst, blijkt uit de inspreekbeurt van Jeanette Verplancke, voorzitter van de stichting, tijdens de Forumavond van 20 juni. Op verzoek van het College van Kerkrentmeesters van de Grote Kerk is een procedure herziening bestemmingsplan gestart voor De Blauwpoort waardoor er beperkte woningbouw kan komen. Het terrein is op dit moment nog als tuinderij in gebruik, maar vanwege de hoge leeftijd van de pachter is nagedacht over een toekomstige economisch houdbare bestemming. Door Verlaan & Bouwstra architecten is een ontwikkelingsvisie opgesteld die als basis dient voor het nieuwe bestemmingsplan. Die visie heeft betrekking op de realisatie van extra grondgebonden woningen en de mogelijkheid voor een hospice, met bijbehorende parkeervoorzieningen. Verplancke vindt dat door de architect een te rooskleurig beeld wordt geschetst. "Bij beide tekeningen had hij een mooi onontgonnen stuk land in het midden staan. Terwijl we weten dat als er mensen wonen, het hun eigen tuinen worden en er een heel ander beeld en andere verdeling ontstaat. Het terrein is altijd zo geweest als het er nu bij ligt en we kunnen op dat stuk grond nu een nieuwe historischte kasteeltuin inrichten. We kunnen de foodprint gebruiken waar ooit de kasteel heeft gelegen." Ze vindt het onvoorstelbaar dat de Blauwpoort verkwanselt dreigt te worden.

Reageer als eerste
Meer berichten