Logo molenkruier.nl


Plan Voorstraat unaniem goedgekeurd

Voorstraatplan unaniem goedgekeurd

VIANEN – Unaniem ging de raad tijdens de afgelopen raadsvergadering akkoord met het plan hoe de Voorstraat ingericht moet worden. "Het is nou de tweede keer in mijn politieke carrière dat ik dit mee mag maken", verzuchtte Dick den Hertog voorman van de SGP. Zo'n twintig jaar geleden is de Voorstraat ook al her ontwikkeld. Maar hij was blij dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren. In het nieuwe ontwerp staat de voetganger centraal en is de automobilist te gast. Verder ligt de nadruk op de historische kwaliteiten van de Voorstraat, het creëren van meer groen en er komen meerdere pleinen in de straat. Ook is er geld vrijgemaakt voor het verlichten van de historische panden. De Voorstraat blijft als één richting verkeer en het noordelijke deel kan op bepaalde tijden worden afgesloten om 's zomers meer ruimte te geven voor terrasjes of andere activiteiten. Even werden tijdens de raadsvergadering nog vragen gesteld over de veiligheid op de Voorstraat bij eventuele aanslagen of ramkraken, maar daar is volgens burgemeester Groeneweg vooralsnog geen rekening gehouden. Het ligt nu ook bij de ondernemers om er wat van te maken. Het ontwerp is per slot tot stand gekomen door intensief samen te werken met de verschillende belanghebbenden, waaronder winkeliers, bewoners en organisatoren van evenementen. Nu de raad heeft ingestemd met het ontwerp, starten de voorbereidingen van de werkzaamheden zoals de aanbesteding en aannemer keuze. In het voorjaar van 2018 zal begonnen worden met de werkzaamheden, waarbij de planning en uitvoering wordt afgestemd met bewoners en ondernemers. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de Voorstraat daar waar mogelijk bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden en dat overlast tot een minimum beperkt blijft.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox