Logo molenkruier.nl


Foto: jacques stam

Vijfheerenlanden bij Utrecht

VIANEN - De ministerraad heeft besloten over het wetsvoorstel voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. Dit wetsvoorstel wordt nu voor advies bij de Raad van State neergelegd. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. De stuurgroep Vijfheerenlanden is verheugd dat het herindelingsproces hiermee volgens planning verloopt en ze de beoogde herindelingsdatum van 1 januari 2019 kan halen. Dat voor Utrecht is gekozen als thuisprovincie van Vijfheerenlanden betekent voor Vianen dat ze gewoon bij deze provincie blijft. Voor Leerdam en Zederik betekent deze uitkomst een grensverlegging waardoor zij van de provincie Zuid-Holland 'verhuizen' naar de provincie Utrecht. Dat verhuizing heeft invloed op regionale samenwerkingsverbanden. De drie gemeenten streven naar 'grenzeloos samenwerken' waar mogelijk. Daar waar ontvlechten wettelijk een eis is, ziet de stuurgroep Vijfheerenlanden toe op een zorgvuldig proces hiervan. Leerdam, Vianen en Zederik zijn achter de schermen al volop bezig met het in elkaar schuiven van de drie organisaties. Zij fuseren ambtelijk op 1 januari 2018. Op die manier zijn ze klaar voor de bestuurlijke fusie die ze op 1 januari 2019 voorzien. Zowel bewoners, ondernemers, partners en medewerkers van deze gemeenten zijn gebaat bij een fusie op korte termijn. Daarom hecht de stuurgroep Vijfheerenlanden veel belang aan het vasthouden van deze planning. "De drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn van mening dat zij samen een toekomstbestendige gemeente vormen die voor de lange termijn op haar taken is berekend. In de strategische verkenning die voor de start van het fusietraject plaatsvond, hebben veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aangegeven herindeling met de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik logisch te vinden", aldus het persbericht. (Tekst/Archieffoto gemeenteraad Vianen: Jacques Stam).

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox