<p>Het college van burgemeester & wethouders heeft het Mobiliteitsprogramma vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.</p>

Het college van burgemeester & wethouders heeft het Mobiliteitsprogramma vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

(Foto: 123RF.com)

Maatregelen voor verbetering mobiliteit en bereikbaarheid

  •   keer gelezen

NIEUWEGEIN • Het college van burgemeester & wethouders heeft het Mobiliteitsprogramma vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het programma bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein de komende jaren te verbeteren.


Het programma is een uitwerking van de Mobiliteitsvisie en is opgesteld na participatie met inwoners, ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen en een groot aantal belangengroeperingen.

Verstedelijkingsopgave

“Het is een prachtig pakket maatregelen voor de komende twee jaar dat tegemoet komt aan wat de stad nodig heeft. Het is een goede eerste stap om ervoor te zorgen dat de groei van de stad wat mobiliteit betreft in goede banen wordt geleid”, aldus wethouder Ellie Eggengoor (Mobiliteit). 

“Heel belangrijk, omdat het verbeteren van de bereikbaarheid een randvoorwaarde is voor de leefbaarheid van de inwoners en ondernemers, voor de vergrijzing van de gemeente en voor het realiseren van de verstedelijkingsopgave.”

Doelstellingen

Op 1 april is de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie verwoordt de ambities van Nieuwegein en is in het Mobiliteitsprogramma vertaald in de volgende doelstellingen, in volgorde van prioriteit:

• voor binnenstedelijke verplaatsingen hebben lopen en fietsen de voorkeur;
• voor verplaatsingen van, naar en binnen Nieuwegein moet openbaar vervoer een belangrijke rol spelen;
• de openbare ruimte/verkeersruimte moet levensloopbestendig zijn ingericht, zodat iedereen zich kan verplaatsen, met of zonder beperking;
• het functioneren van het mobiliteitssysteem is toekomstbestendig en duurzaam, onder andere door het bevorderen van ketenmobiliteit en het gebruik van elektrische of waterstofvoertuigen;
• autoverkeer met een herkomst of bestemming in Nieuwegein en autoverkeer tussen wijken maakt gebruik van de hoofdstructuur;

Het verbeteren van verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid behoort altijd tot de eisen.

Deelfietsen

De maatregelen uit het Mobiliteitsprogramma die nu worden voorgesteld voert de gemeente in de komende twee jaar uit en zijn daarom vooral gericht op fiets, lopen en OV. Zo wil de gemeente het fietsverkeer bevorderen onder meer door het fietsnetwerk te actualiseren met een verbeterde vindbaarheid, meer ruimte voor de fiets op wijkwegen, meer gescheiden fietsstroken en fietsstraten. 

Ook gaat de gemeente zorgen voor betere ontsluiting en stallingsmogelijkheden bij tramhaltes en winkelcentra voor fietsen én het aanbieden van deelfietsen.

Risicoanalyse

Verder pakt de gemeente de toegankelijkheid van OV-haltes en voet- en fietspaden voor mensen met een beperking aan. Ook gaat de gemeente een risicoanalyse van de verkeersveiligheid uitvoeren, op basis waarvan ze concrete maatregelen kunnen nemen. 

De mogelijkheden om locaties te kunnen melden waar handhaving nodig is vanwege verkeersveiligheid worden verbeterd en er komt een actieplan op het gebied van educatie en voorlichting.

Laadfaciliteiten

Op het gebied van duurzaamheid wil de gemeente elektrisch vervoer stimuleren door het uitbreiden van (snel)laadfaciliteiten. In de volgende fase van de uitvoering (2024) zullen onder andere de doorstroming en knelpunten in de hoofdstructuur voor autoverkeer worden aangepakt, onder meer door de introductie van (nog meer) slimme verkeerslichten. 

Het Mobiliteitsprogramma staat op 30 september op de agenda van de avond van de raad.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten