<p>Het Atrium moet &#39;het kloppend hart van de stad&#39; worden. </p>

Het Atrium moet 'het kloppend hart van de stad' worden.

(Foto: Gemeente Nieuwegein)

Gemeentebestuur wil Atrium Stadshuis ‘kloppend hart van de stad’ maken

  •   keer gelezen

NIEUWEGEIN • Het gemeentebestuur ziet veel kansen voor de verlevendiging van het Atrium en verbetering van de dienstverlening. Dit op basis van een nieuw ontwerp van het Atrium als ‘StadsThuis’. Het Atrium moet ‘het kloppend hart van de stad’ worden.


Volgens het bestuur biedt het ontwerp tevens de mogelijkheid om het bestaande jaarlijkse exploitatietekort van €300.000,- terug te brengen tot afgerond €140.000,-. Op 25 november neemt de gemeenteraad een besluit over dit ontwerp en het benodigde krediet.

Levendige plek
Wethouder Jan Kuiper: “Het ontwerp maakt van het Stadshuis het kloppend hart van de stad. Een plek waar iedereen zich welkom voelt, mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie krijgen en de ruimte voelen om iets te ondernemen en iets voor elkaar te betekenen.”

Het Stadshuis als StadsThuis van Nieuwegein, nu en in de toekomst. Kuiper: “Om dit te bereiken transformeert de gemeente het Stadshuis naar een levendige plek waar alle inwoners terecht kunnen met al hun vragen over meedoen, leven en wonen in Nieuwegein”.

Versterken lokale democratie
“Waar gastvrijheid en gemak voorop staan, waar mensen graag komen en waar altijd iets te doen is”, gaat Kuiper verder. “Een Stadshuis dat mensen, kennis en organisaties verbindt met dienstverlening die aansluit bij Nieuwegeinse vraagstukken als Gezondheid & Leefstijl, Werk & Participatie en (Informele) Educatie. En bijdraagt aan het versterken van de lokale democratie.”

Partners van het Stadshuis committeren zich hieraan door passende programmering en afgestemde dienstverlening te bieden. Partners als de bibliotheek De Tweede Verdieping, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), het Vrijwilligershuis, MOvactor, de GGD en de Gemeente Nieuwegein bundelen hiervoor hun krachten en expertise.

Dienstverlening
Gemma Wiegant, bestuurder De Tweede Verdieping: ”Het ontwerp biedt alle basisvoorzieningen en voorwaarden om de samenwerking tussen partners en de dienstverlening voor inwoners te verbeteren. Ik kijk ernaar uit om, naast onze eigen dienstverlening, met nieuwe partners zoals o.a. de GGD aan de slag te kunnen.”

Directeur WIL Rob Esser: “Voor mensen die een beroep moeten doen op de dienstverlening van WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) is het belangrijk dat zij zich bij ons zo goed mogelijk op hun gemak voelen”. De huidige situatie in het Atrium helpt daar volgens hem absoluut niet bij. 

“Voordat mensen überhaupt bij ons aan tafel zitten, staan ze al 2-0 achter. Bijvoorbeeld doordat de zoektocht naar de juiste plek in het Stadshuis hen stress geeft of doordat er overduidelijk een ‘bijstandsstempel’ op hen wordt gedrukt wanneer zij zich naar de derde verdieping begeven.”

Esser heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe plannen voor het Atrium WIL veel beter in staat zullen stellen om een goede dienstverlening aan klanten te bieden en bij zullen dragen aan een positievere beleving door de klant.”

Kosten
In mei 2018 heeft de raad ingestemd met het schetsontwerp voor het Atrium en de 1e en 2e verdieping van het Stadshuis en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van ruim 2 miljoen euro voor casco en installaties en ruim 2,5 miljoen euro voor inrichting.

Bij de uitwerking van het definitief ontwerp blijken de bouwkosten en bijkomende kosten het beschikbare investeringsbudget te overschrijden. De extra kosten ontstaan onder meer door de grote complexiteit en de beperkingen die het gebouw heeft om aanpassingen te doen (installaties, bekabeling en klimaat) en door de sterk gestegen bouwkosten. 

Dit leidt ertoe dat het ontwerp alleen gerealiseerd kan worden als de raad een aanvullend krediet beschikbaar stelt. Wethouder Jan Kuiper: “Met de extra investering in het Stadshuis wordt de hypotheek hoger, maar worden de maandlasten lager. En de kwaliteit en duurzaamheid van het gebruik nemen toe.”

Opdrachtnemer
De gemeenteraad besluit op 25 november over het voorstel. Bij een positief besluit van de gemeenteraad nodigt de gemeente een beperkt aantal geselecteerde bedrijven uit om een voorstel voor uitvoering van het ontwerp te doen. Verwacht wordt dat aan het begin van het 2e kwartaal van 2022 één van de deelnemende gegadigden als opdrachtnemer aangewezen kan worden.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten