Het STERK-team van het Cals College Nieuwegein.
Het STERK-team van het Cals College Nieuwegein. Foto: Aangeleverd

Cals College Nieuwegein stelt eigen zorgteam samen om wachtlijsten in de zorg op te vangen

10 jan, 13:11 Algemeen 370 keer gelezen

NIEUWEGEIN • Aan het begin van dit schooljaar is er de noodkreet van de zorgcoördinator van het Cals College in Nieuwegein: “Het aantal thuiszitters is door corona opgelopen en er is een verdubbeling van de leerlingen die extra sociaal-emotionele begeleiding nodig hebben”. Ze maakt zich vooral zorgen om de leerlingen die begeleiding van buiten nodig hebben. Deze leerlingen belanden op wachtlijsten, soms van een half jaar. Die noodkreet is voor de school aanleiding voor een avontuur. Ze starten op 1 december 2021 met het STERK team, bestaande uit verschillende professionals. 

“Door corona is een toegenomen zorg ontstaan”, zegt rector Jeroen Kwaaitaal. “Het wordt voor steeds meer jongeren moeilijker om ongedwongen groot te worden. Er zijn thuiszitters die niet meer naar school durven te komen. Na corona hebben we op deze school tien thuiszitters, waar we er anders een of twee hadden”“Waar normaliter 60 leerlingen aandacht en aanwezigheid nodig hebben zijn dat er nu 120”

‘Stuwmeer van extra zorgleerlingen’
Dit is niet alleen een zorg voor het Cals College, maar van veel meer scholen. Ook de moeilijke thuissituaties verhinderen dat de veerkracht groter wordt. “De kwetsbaren kunnen zich steeds moeilijker staande houden”, aldus Kwaaitaal. Daarnaast ontstaat een stuwmeer van extra zorgleerlingen: “Waar normaliter 60 leerlingen aandacht en aanwezigheid nodig hebben zijn dat er nu 120”, meldt de zorgcoördinator.

Rector Kwaaitaal ziet aan het begin van dit schooljaar dat deze problematiek complexer wordt. Dat allerlei instanties erbij betrokken zijn, maar ook dat er wachtlijsten zijn. Dat de ouders niet gesteund kunnen worden, want dat kan de school niet bieden. Dat het in deze leeftijdsfase lastig is voor ouders om hun kinderen te bereiken. Dat de gezinnen geen kant op kunnen.

‘Schotten tussen de zorg’
“Landelijk is er een verschraling van zorg door de inkoop van zorg. De zorg zou weer laagdrempelig moeten worden”, aldus projectleider van STERK Heleen Koole.

Ze vervolgt: “De school is verantwoordelijk voor schoolgerelateerde zaken. Als het gaat om ADHD of concentratieproblemen bijvoorbeeld, heeft de school een zorgplicht. Deze problemen moeten worden verholpen, zodat het kind weer kan leren. De gemeente is verantwoordelijk vanuit de Jeugdwet. Dat betekent gescheiden zorg en dat zorgt voor schotten tussen de zorg. We moeten die schotten oplossen om te kunnen werken mét elkaar, om meer energie te steken in de aandacht voor en om vooral naast het kind te gaan staan”, aldus Koole. 

“Leerlingen zijn in beeld en staan op wachtlijsten, maar professionals kunnen niets als er niemand in de nabijheid is: een vertrouwenspersoon, een sterk persoon, een sparringpartner”.

“Het STERK team biedt geen therapie, maar wil er zijn voor de leerlingen”

Geen therapie
“Dat is overigens geen verwijt aan de zorgprofessionals van buiten”, zegt Kwaaitaal. “Zij doen wat ze kunnen en moeten roeien met de riemen die ze hebben. Het blijft alleen een onverteerbare gedachte dat er geen begeleiding is voor deze kinderen. Juist zij hebben iemand nodig die naast ze gaat staan, die er voor ze is. Die het gezin kan helpen, perspectief kan bieden. Daarom kregen we het idee om STERK op te richten. Het STERK-team biedt geen therapie, maar wil er zijn voor de leerlingen. Dat is in mijn ogen helend voor het kind”.

“Zo iemand hoeft niet per se die ene expert te zijn voor wie het kind nu op de wachtlijst staat. Het moet gewoon een professional zijn die de ruimte krijgt om te doen wat nodig is. Dat is per kind anders en dat vraagt om maatwerk, buiten de lijntjes durven kleuren, creatief zijn, maar vooral ook nabij willen zijn. Olie in de machine. Helpen en kijken wat wél mogelijk is. Volgens mij willen zorgprofessionals niks liever dan dat”, zegt de rector.  

‘Contact is bepalend’
“Op het Cals College gaan we een avontuur aan. We stellen een team samen van verschillende professionals. Ieder met een eigen expertise op het gebied van jeugd en gezin. We zoeken gedreven collega’s met een systeemgerichte en oplossingsgerichte stijl van werken en denken, en een hands-on insteek. We noemen dit projectteam STERK’, aldus de LinkedIn-oproep aan het begin van dit schooljaar.

Kwaaitaal: “Mensen willen van betekenis zijn en daarin is contact bepalend”. Hij heeft het gelijk aan zijn zijde, want veel mensen reageren enthousiast om deel uit te mogen maken van dit avontuur. Het team van STERK bestaat uit een schoolmaatschappelijk werker, SPV’ers en systeemtherapeuten. Alle betrokkenen zijn daarnaast ook nog eens goede systemische denkers; dat was ook een voorwaarde.

“De mensen van STERK springen op de fiets en bellen bij de leerlingen thuis aan”

In natuurlijke omgeving van kind zijn
De mensen van STERK springen op de fiets en bellen bij de leerlingen thuis aan. STERK wil in de natuurlijke omgeving van het kind zijn. Dat is het cruciale verschil met het zorgteam. Ze wil een wandeling maken, op huisbezoek gaan, weer veerkracht helpen opbouwen en op maat erbij zijn. “Weer gehoord en gezien worden, daar gaat het ons om”, zegt projectleider Heleen Koole.

Het STERK team biedt geen therapie: “We gaan back to basic, we gaan weer terug naar het menselijke contact”, is wat Kwaaitaal voor ogen heeft. Hij wil leerlingen en hun gezinnen die “vanuit de wanhoop komen naar licht dragen”.

NPO-gelden
Het Cals College permitteert zich dit avontuur vanuit betrokkenheid met haar leerlingen en kan dit doen vanuit de NPO-gelden voor anderhalf jaar.
“We gaan dit project betalen van de NPO-gelden, want die krijgen we tot en met de zomer van 2023. We starten op 1 december 2021”. Hij hoopt dat de gemeentes zien dat nabijheid en betrokkenheid betekenis hebben voor het welzijn van jonge mensen en dat dat effectiever is dan het huidige zorgaanbod.

Om van meet af aan het belang van deze interventie te laten zien, is er tussen STERK en de gemeente een stevig contact. De projectleider is afkomstig van het jongerenwerk van de gemeente Nieuwegein. De wethouder Jeugd en Zorg van de gemeente Nieuwegein, Jan Kuiper, is een warm pleitbezorger van het project.   

“Kinderen moeten weer vertrouwen krijgen en veerkracht opbouwen. Dat vraagt om dichterbij te staan en flexibeler te zijn dan binnen de bestaande structuren mogelijk is”

Vertrouwen en veekracht
“Dit project zou de brug kunnen zijn om het wantrouwen dat in ons zorgstelsel terecht is gekomen om te buigen naar vertrouwen. De dossiervorming afschalen ten behoeve van de begeleiding van leerlingen en de gezinnen waarin ze leven zou daarin een goede stap zijn”, zegt Koole.

“Er is moed en lef voor nodig om naast de bestaande structuren een team als STERK te starten. Maar het is zo nodig. Kinderen moeten weer vertrouwen krijgen en veerkracht opbouwen. Dat vraagt om dichterbij te staan en flexibeler te zijn dan binnen de bestaande structuren mogelijk is”. 

STERK heeft geen mandaat zoals een zorgaanbieder in de GGZ dat bijvoorbeeld heeft. “Dat lijkt een nadeel, maar is een voordeel”, zegt Kwaaitaal. “We kunnen gewoon aan de slag, we bouwen vertrouwen op vanuit de menselijke maat. Dat is het mandaat van STERK. Als rector zie ik het als mijn maatschappelijke opdracht mij sterk te maken dat meer scholen dit gaan doen. Daarom is het goed om dit verhaal zoveel mogelijk te delen”.

Bron: Stichting Nivoz

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Antonius Ziekenhuis klimt op de fiets en levert medicijnen thuis af Algemeen 10 aug, 10:59
Afbeelding
Ernstig ongeval op N421: twee mensen gewond 112 10 aug, 08:08
Afbeelding
Dit is de laatste Stamtafel. Het gaat u goed! Column 9 aug, 15:22
Afbeelding
SV Geinoord hervat training, maar nog niet iedereen terug van vakantie Sport 9 aug, 14:17
Afbeelding
Vrouwenkoor refreshSing viert al veertig jaar muzikaal feest Algemeen 9 aug, 08:38
Afbeelding
Toename aantal woninginbraken in zomerperiode: wat dekt de verzekering? Algemeen 9 aug, 08:24
Afbeelding
Doelman Mitchell van Oort terug in Nieuwegein Sport 7 aug, 20:07
Afbeelding
Onderzoek naar de beste behandeling van klachten van de voeten bij diabetes Algemeen 5 aug, 08:52