Foto: stockfoto (123RF.com)

Gemeente Nieuwegein vreest budgettair in de knel te komen door inflatie

  •   keer gelezen

NIEUWEGEIN • De gemeente Nieuwegein vreest budgettair in de knel te komen door de oplopende inflatie. Dat valt te lezen in een brief van het college aan de raad.


De oplopende inflatie wordt ook binnen de gemeente Nieuwegein steeds meer merkbaar, zo staat in de brief. Inkoop wordt duurder, aanbestedingstrajecten komen soms ver boven beschikbare budgetten uit en nieuwe contracten vallen hoger uit. Tegelijkertijd is er schaarste op verschillende markten, die naast een prijsopdrijvend effect, ook effect op de planningen hebben. 

In de knel
Zolang er nog geen compensatie is en inkoop tot flink hogere kosten leidt, komt de gemeente Nieuwegein budgettair in de knel. Daarnaast merkt ze dat bij grotere projecten aanbieders ook niet meer willen inschrijven, omdat ze het geraamde bedrag inmiddels ontoereikend vinden. Dit kan ertoe leiden dat projecten stilvallen, of alleen nog maar tegen een lager kwaliteitsniveau gerealiseerd kunnen worden.

Kaders
Het college wil de gemeenteraad daarom kaders voorleggen, waarbinnen ze kan handelen in geval van budgettaire overschrijdingen als gevolg van inflatie. “Daarbij stellen we ons op het standpunt dat grote investeringen, waar al besluitvorming over heeft plaatsgevonden, doorgang moeten blijven vinden”, zo schrijft het college.

“Om dat mogelijk en werkbaar te maken, vragen wij u budget beschikbaar te stellen waar het college vervolgens de zich voordoende kostenstijgingen uit kan dekken”, vervolgt ze. Het voorstel voor de kaders wordt in juli aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten