<p>Het huidige gebouw in de wijk Doorslag.</p>

Het huidige gebouw in de wijk Doorslag.

(Foto: Google Street View)

Kindcentrum De Doorslag in Nieuwegein moet worden gerealiseerd door ‘vernieuwbouw’

  •   keer gelezen

NIEUWEGEIN • Het nieuwe ‘kindcentrum’ in de wijk Doorslag moet worden gerealiseerd door ‘vernieuwbouw’. Dat heeft de Nieuwegeinse gemeenteraad donderdag besloten. Vernieuwbouwen houdt in dat een bestaand gebouw gerenoveerd wordt, op zo’n manier dat de kwaliteit ervan niet onderdoet voor nieuwbouw. 


Dit is goedkoper dan nieuwbouw en bovendien wordt het stadsgezicht hiermee beter beschermd, zo is de gedachte. Ook omwonenden en de betrokken scholen zijn voorstander van vernieuwbouw.

Onderwijs, kinderopvang en sport
In 2017 besloot de Nieuwegeinse raad de twee basisschoollocaties - De Trompetvogel en De Krullevaar - in de wijk Doorslag tot één samen te voegen tot een zogeheten ‘kindcentrum’ met onderwijs, kinderopvang en sport. Sindsdien is met omwonenden gesproken over de verdere uitwerking van de plannen.

Zorgen
De Nieuwegeinse gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel het kindcentrum te realiseren door middel van vernieuwbouw. Wel waren er zorgen over de toekomst van de andere (verouderde) schoolgebouwen in Nieuwegein.

“Als groeikern heeft Nieuwegein te maken met een stuwmeer aan schoolgebouwen die allemaal na 40 tot 50 jaar op enig moment toe zijn aan nieuwbouw of vernieuwbouw”, zei Helen Adriani (CDA). “Daarin staat Nieuwegein niet alleen. Er zijn meer groeikernen in Nederland die voor deze uitdaging staan. Denk bijvoorbeeld aan Almere, Zoetermeer, Nissewaard, Capelle en Lelystad”. 

Motie
Het zou volgens Adriani daarom goed zijn als de verschillende groeikernen gezamenlijk optrekken richting het Rijk om te onderzoeken of er andere financieringsmogelijkheden voor onderwijshuisvesting zijn dan de bestaande.

Het CDA diende hiertoe een motie in die unaniem werd aanvaard.

Bouwkostenstijging
Voor de realisatie van het kindcentrum heeft de gemeente nu 12,8 miljoen euro uitgetrokken. De verwachting is echter dat dit niet voldoende zal zijn. Dit als gevolg van een bouwkostenstijging.

Als blijkt dat het krediet inderdaad ontoereikend is, zal op een later moment een voorstel voor een verhoging van dit krediet aan de raad worden voorgelegd.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten