<p>Be&euml;diging van de nieuwe wethouders. V.l.n.r: John van Engelen, Guido Bamberg, Ellie Eggengoor, Marieke Schouten.</p>

Beëdiging van de nieuwe wethouders. V.l.n.r: John van Engelen, Guido Bamberg, Ellie Eggengoor, Marieke Schouten.

(Foto: Nico van Ganzewinkel)

Nieuwe wethouders gemeente Nieuwegein geïnstalleerd

  •   keer gelezen

NIEUWEGEIN • Nieuwegein heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft maandag de nieuwe wethouders beëdigd.


Dit zijn Marieke Schouten (GroenLinks), Ellie Eggengoor (VVD), Guido Bamberg (PvdA) en John van Engelen (Lokale Vernieuwing). Samen met burgemeester Frans Backhuijs vormen zij de komende vier jaar het college van de gemeente, ondersteund door de gemeentesecretaris Ellie Liebregts.

Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling is als volgt:

Frans Backhuijs (Burgemeester)
         - Openbare orde en veiligheid • Toezicht en integrale handhaving • Dienstverlening, ICT/I-strategie, informatiebeleid en archief •         Vergunningverlening evenementen • Communicatie en inwonersparticipatie • Externe betrekkingen • Onderzoek en statistiek

Marieke Schouten (GroenLinks)
        - Wonen en ruimtelijke ordening • City en Rijnhuizen • Welzijn • Internationalisering en Europa • Inclusiviteit • Gezondheid • Energietransitie en         duurzaamheid • Klimaat
        - Wijkwethouder Batau Zuid en Doorslag

Ellie Eggengoor (VVD)
        - Economie • Werk en inkomen • Duurzaamheid bedrijventerreinen • Mobiliteit • Parkeren • Financiën • A12 zone • Stichting         Binnenstadsmanagement
        - Wijkwethouder (Hoog) Zandveld & Lekboulevard, Rijnhuizen, Vreeswijk

Guido Bamberg (PvdA)
         - Jeugd • Betere Buurten • Armoedebeleid • Coördinatie laaggeletterdheid • Wmo • Grondbedrijf • Maatschappelijk vastgoed en         onderwijshuisvesting
        - Wijkwethouder Batau Noord, Fokkesteeg, Zuilenstein-Huis de Geer-Blokhoeve

John van Engelen (Lokale Vernieuwing)
        - Cultuur, recreatie en evenementen • Sport • Onderwijs • Integratie statushouders/vluchtelingen • Openbaar domein • Dierenwelzijn •         Personeel en organisatie • Sterke Lekdijk
        - Wijkwethouder Binnenstad & Merwestein, Galecop, Jutphaas-Wijkersloot

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten