De AHN heeft een speciale duofiets waarmee het mogelijk is met deelnemers lekker te gaan fietsen.
De AHN heeft een speciale duofiets waarmee het mogelijk is met deelnemers lekker te gaan fietsen. (Foto: AHN)

Algemene Hulpdienst verder als vereniging

NIEUWEGEIN - De rechtbank gaf vorig jaar toestemming de stichting Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) om te zetten in een vereniging AHN. Met de ondertekening van de akte van omzettingen en statutenwijzigingen op 29 december is de vereniging AHN een feit. De AHN is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1974 inzet voor het welzijn van (kwetsbare) Nieuwegeiners. Het gaat vooral om mensen die ziek, oud of eenzaam zijn of die anderszins in hun functioneren beperkt zijn. Zij biedt praktische hulp, zoals boodschappen doen of vervoer naar dokter of ziekenhuis maar geeft ook sociale ondersteuning, onder meer hulp bij thuisadministratie of nazorg na een ziekenhuisopname. Ook biedt zij ontspannende activiteiten zoals samen een levensboek maken, wandelen of fietsen. Voor dat laatste is er een speciale duofiets aangeschaft waarop je naast elkaar kunt zitten. De motivatie om de stichting om te zetten naar een vereniging is omdat het verenigingsmodel betere garanties biedt voor het bewaken van de eigen koers en identiteit van de AHN. Gegeven de veranderende omgeving van zorg en welzijn, waarbij er steeds meer van vrijwilligers wordt verwacht, is behoud van draagvlak onder vrijwilligers van groot belang. Vrijwilligers zijn immers degenen waarop de AHN draait. Wilt u vrijwilliger worden of heeft u een hulpvraag? Kijk dan op www.hulpdienstnieuwegein.nl of bel 030-6067409

Meer berichten
Shopbox