Grootste stijger is straatroof

NIEUWEGEIN - "Doorgaan met de goede aanpak" is wat burgemeester Frans Backhuijs wil in 2018, op basis van positieve veiligheidscijfers van 2017. Het totale aantal misdrijven daalde namelijk met 15%, terwijl die in de regio met 9% daalde. Met name de autokraken en de woninginbraken vallen op. Die zijn namelijk met wel 20% gedaald. "Maar de aantallen zijn nog steeds veel te hoog," vindt Backhuijs. "Deze criminaliteit heeft zo'n grote impact op de slachtoffers. Daarom blijft de aanpak van autokraak en woninginbraak bovenaan staan op onze prioriteitenlijst." Overig opvallende dalers zijn vernielingen met 27% en bedrijfsinbraken met 36%. Stijgers zijn er ook: winkeldiefstal en jongerenoverlast zijn toegenomen met respectievelijk 4% en 1%. De grootste stijger is straatroof, met 22%, maar in absolute aantallen spreken we dan van 9 naar 11. De aanpak van jeugdoverlast is de derde prioriteit en de aanpak van georganiseerde criminaliteit de vierde. Landelijk is er veel aandacht voor het thema Ondermijning. Ook in Nieuwegein willen politie en gemeente en OM georganiseerde criminaliteit bestrijden. De gemeente en politie willen daarin samen optrekken met burgers en ondernemers: Nieuwegein veilig met elkaar. "Als bewoners een vermoeden hebben van een hennepkwekerij kunnen zij bijvoorbeeld contact opnemen met de politie, of dit melden via misdaad anoniem". Ook vraagt de burgemeester nog eens aandacht voor het melden van vreemde situaties, want deze meldingen helpen om de criminaliteit terug te dringen. Buiten de voorgenoemde prioriteiten zet de gemeente ook in op de aanpak van radicalisering en de aanpak van woonoverlast.

Meer berichten