Foto: anne zwart

Nieuwegein debatteert

Op initiatief van de bieb debatteerden dinsdagavond in DE KOM de lijsttrekkers van de verschillende Nieuwegeinse politieke partijen. Aanvankelijk was het debat 'uitverkocht' maar vanwege de grote belangstelling werd uitgeweken naar de grote zaal. Elf partijen waren uitgenodigd voor het debat, slechts tien lijsttrekkers namen daadwerkelijk deel.

Anne-Marije Zwart

DE KOM - Stadspartij Núwegein was wel uitgenodigd maar niet aanwezig. In wisselende samenstelling gingen de lijsttrekkers met elkaar in discussie over actuele onderwerpen. Dat gebeurde aan de hand van zes wisselende stellingen. Zoals de vraag of de gemeente gezondheidsprogramma's mag voorschrijven aan inwoners. Evenals de vele regels die voor kwetsbare mensen die steun nodig hebben en de rol van de gemeente daarbij. Zorgen zijn er bij de politici voor inwoners die buiten beeld blijven. Geynwijs en WIL kwamen bij dit onderwerp ook aan de orde. Alle betrokken organisaties zouden beter met elkaar moeten communiceren. Andere onderwerpen waren de situatie rond de Noordstedeweg. Alle partijen zijn van mening dat er iets aan moet worden gedaan. Na de pauze is gesproken over het feit of de mening van bewoners de doorslag moeten geven bij grote besluiten of plannen voor hun wijk. De vijfde stelling had betrekking op het feit of inwoners voor cultuur wel of niet naar Utrecht gaan. Tot slot werd er gesproken over het feit of het bedrijfsleven moet betalen voor het klimaatneutraal maken van de gemeente in 2040.Opvallend aan het debat was de vriendelijke manier waarop de lijsttrekkers met elkaar in discussie gingen. Ook voor het publiek was een rol weggelegd. Zij konden niet alleen rechtstreeks vragen stellen aan de lijsttrekkers maar door middel van stemkastjes ook hun mening geven over de zes verschillende stellingen. Foto: vlnr: Geben Horst (CDA), Mark Snoeren (VVD) en Martijn Stekelburg (SP).

Meer berichten