Logo molenkruier.nl


Ton de Gruijter: "Ik vind het een heel interessant thema, dat een beetje onderbelicht is, vooral omdat er verschillende dimensies in zitten."
Ton de Gruijter: "Ik vind het een heel interessant thema, dat een beetje onderbelicht is, vooral omdat er verschillende dimensies in zitten." (Foto: comite 4 mei)

"De oorlog mag zeker niet op afstand raken"

Ieder jaar houdt het comité 4 en 5 mei de herdenking bij het monument aan de Nedereindseweg. Dit jaar is het thema verzet. Verschillende sprekers besteden daar aandacht aan. Traditiegetrouw leest een middelbare schoolleerling een gedicht voor dat door dichter Ton de Gruijter is geschreven.

NIEUWEGEIN - Drie vragen aan Ton de Gruijter.

Vind je het belangrijk dat een jongere jouw gedicht voordraagt?

Ton de Gruijter: "Dat vind ik heel belangrijk. Mijn ouders en grootouders hebben de oorlog bewust meegemaakt. Veel mensen hebben ouders en grootouders die na de oorlog zijn geboren en ik merk dat als je geen mensen kent die de verhalen kunnen vertellen dat de oorlog wat op afstand raakt. Dat zie je nu ook. De oorlog zie je vooral op tv en die kan je uitzetten als je daar geen zin in hebt. Dat konden zij niet en ook de mensen in conflictgebieden kunnen dat niet. Daarom is het belangrijk om daar bewust van te zijn en daar bij stil te staan."
Het thema van dit jaar is 'verzet.' Wat vind je daarvan?

"Ik vind het een heel interessant thema, dat een beetje onderbelicht is, vooral omdat er verschillende dimensies in zitten. Verschillende verzetsdaden waren in de ogen van de bezetter natuurlijk fout, maar ook sommige Nederlanders dachten daar ook zo over.Wat voor de een een vrijheidsstrijder is, is voor de ander terrorist. Je moet dat soort dingen altijd in perspectief blijven zien."

Wat vind je belangrijk aan een goed gedicht?
"Ritme is heel belangrijk, een gedicht is vaak een verhaal zonder muziek. Momenten van stilte geven een gedicht wat extra's. Wanneer ik dit gedicht schrijf, probeer ik me goed te verplaatsen in jongeren. Gelukkig is vrede en vrijheid een thema waar ik vaak over schrijf. Gelukkig selecteren de scholen steeds jongeren die goed kunnen voordragen. Dat zie ik elk jaar weer."

Meer berichten


Shopbox