Foto: morgenstond

Verkeerde keelsgat

NIEUWEGEIN - Vrijdag stuurden de vier onderhandelende partijen, VVD, PvdA, CDA en GroenLinks, een open brief aan de leden van de gemeenteraad. In de brief wordt voorgesteld om op 8 mei de zogenaamde strategische agenda voor Nieuwegein, voor de komende vier jaar, te bespreken. Dat is de ChristenUnie in het verkeerde keelgat geschoten. De fractie wijst er op dat tijdens de onderhandelingen alleen met de partij Lokale Vernieuwing is gesproken. Met andere partijen is er niet verder gesproken. Dit leidt tot een minderheidscollege dat kan rekenen op 16 van de 33 raadszetels. De ChristenUnie noemt de datum van 8 mei te ver weg. De ChristenUnie zou liever tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 mei de stand van zaken willen bespreken. Fractievoorzitter Martin Monrooij zeg hierover 'We zouden ook (zo nodig met behulp van moties vreemd aan de orde van de dag) aankomende donderdag in de gemeenteraad de stand van zaken in het formatieproces kunnen bespreken. Hoe kunnen jullie immers aan de slag met een coalitie akkoord als je nog niet weet hoe de thema's van de strategische agenda er uit moeten zien?' (Tekst: Anne-Marije Zwart; foto: Johan Morgenstond)

Meer berichten