V.l.n.r. C.G. Jansen op de Haar (Hoogheemraad), wethouder P. Snoeren, mevrouw L. Smit (initiatiefneemster plan maalvaardig maken molen) en mevrouw S. van Dockum (directeur-rentmeester Utrechts Landschap).
V.l.n.r. C.G. Jansen op de Haar (Hoogheemraad), wethouder P. Snoeren, mevrouw L. Smit (initiatiefneemster plan maalvaardig maken molen) en mevrouw S. van Dockum (directeur-rentmeester Utrechts Landschap). (Foto: gemeente)

Molen maalt wel om kwaliteit en afvoer

Molen Oudegein gaat malen voor verbetering waterkwaliteit en waterafvoer park Oudegein. Dinsdag 24 april tekenden de bestuurders van Nieuwegein, Stichting De Utrechtse Molens en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het convenant voor de plannen in Park Oudegein.

OUDEGEIN - Een belangrijk onderdeel van het plan is om molen Oudegein weer maalvaardig te maken. De verwachting is dat medio 2019 met de herstelwerkzaamheden van de molen gestart wordt.

Bezoekers van het Natuurkwartier kunnen straks weer genieten van een 350 jaar oude werkende wipwatermolen. Een wipwatermolen werd vrijwel altijd gebruikt als poldermolen, om een polder droog te houden. In zijn nieuwe functie gaat molen Oudegein malen voor de verbetering van de waterkwaliteit. Een maalvaardige molen vervult een educatieve en cultuurhistorische functie en is een waardevolle aanvulling in het Natuurkwartier en park Oudegein. De plannen komen voort uit een burgerinitiatief van de werkgroep Molen Oudegein.

In deze werkgroep hebben Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Gemeente Nieuwegein en Stichting De Utrechtse Molens samengewerkt om de watersituatie in Park Oudegein te verbeteren en de molen weer maalvaardig te maken. In tijden van droogte moet het waterschap extra water doorvoeren van het Amsterdam Rijnkanaal en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel om het westen van Nederland van zoet water te voorzien.

Door het veranderende klimaat is de verwachting dat dit vaker en langduriger zal moeten gebeuren, waarvoor het watersysteem aangepast moet worden om extra doorvoer mogelijk te maken. Dit project heet de Klimaatbestendige Wateraanvoer(KWA). In Park Oudegein wordt hiervoor de waterafvoer verbeterd en ook de waterkwaliteit verbeterd.

Meer berichten