Foto: naomi

Met Raad en Daad geeft ondersteuning

"Stichting Met Raad en Daad geeft ondersteuning aan ouderen zonder partner en/of familie, kinderen of mantelzorgers in hun vierde levensfase," geeft Evert van Linge (voorzitter) aan.

Naomi Wijling

NIEUWEGEIN - "Maar het kan ook iemand zijn die jonger is, chronisch ziek is en/of liever niet wil dat de familie de zaken behartigt," vult Paul Kee (vice-voorzitter) aan. Vooral mensen die hun (financiële) situatie niet meer kunnen overzien, kunnen hulp inschakelen. "Wij blijven hen ten allen tijde ondersteunen," zegt Paul. De laatste jaren is er veel vraag naar hulp bij een levenstestament. Evert: "Voor cliënten is het heel belangrijk dat alles afgesproken wordt: over wonen, welke zorg en hulpmiddelen zijn nodig, wel of geen reanimatie en tenslotte hoe moet het afscheid zijn." De stichting hecht veel waarde aan privacy, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Kent u iemand die hulp kan gebruiken? Neem contact op 085-4010673 of info@stichtingmetraadendaad.nl. Zaterdag 10 november staan zij op de Dag van de Mantelzorg, Blokhoeve 2.

Meer berichten