De laatste buitengewone raadsvergadering in de Blauwe Zaal van Sport en Cultuurcentrum Helsdingen. Foto: Jacques Stam
De laatste buitengewone raadsvergadering in de Blauwe Zaal van Sport en Cultuurcentrum Helsdingen. Foto: Jacques Stam (Foto: jacq)

Vianen gaat weg maar verlaat ons niet

Jacques Stam

Afscheid tijdens vergadering

Tijdens de laatste buitengewone raadsvergadering in de Blauwe Zaal van Sport en Cultuurcentrum Helsdingen werd afscheid genomen van Vianen.

VIANEN - Na 758 jaar is Vianen Vrijstad niet zelfstandig meer.

"Vianen gaat wel weg maar verlaat ons niet," zei Willibrord van Beek, Commissaris van de Koning in zijn toespraak.

"De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is het resultaat van optimale discussies en overleg. Vijfheerenlanden wordt een gemeente die er toe doet. Maar Vianen blijft wie ze is. Men dopt hier zijn eigen boontjes wel." In aanwezigheid van de nog in leven zijn de oud-burgemeesters van Vianen Dini Kooremans en jonkheer Pieter Beelaerts van Blokland werden de nodige woorden gesproken en op de historie van Vianen teruggekeken. Marcel Verweij, namens het college, keek terug op de politiek en stelde dat er altijd een prima overleg is geweest tussen college en raad. Hij haalde tevens aan dat Vianen ooit een geheel vrouwelijk college heeft gehad onder leiding van Dini Kooremans. "Vianen neemt vanavond ook afscheid van een 'geweldige burgemeester' als laatste burgemeester van Vianen", wat door een daverend applaus van het aanwezige publiek ondersteund werd. Ook de nestor van de raad Dick den Hertog keek op zijn dichterlijke manier terug op de lange periode die hij in raad van Vianen heeft gezeten.

Hij richtte zich rechtstreeks tot Wim Groeneweg met de woorden: "U bent een burgemeester, maar ook een burgervader". Tijdens deze buitengewone raadsvergadering reikte de burgemeester zeven Viaanse Noten uit aan Marcel Verweij, André Landwehr, Wim van Barneveld, Bram Schoonhoven, Wil Heestermans, Aart de Leeuw en Kees Steehouwer, als blijk van waardering. Op de laatste na waren zij acht jaar of langer actief als wethouder of raadslid voor de gemeente.

Kees Steehouwer kreeg de onderscheiding omdat hij de eerste en enige griffier was die de gemeente Vianen ooit heeft gehad. Namens de totale bevolking van Vianen bedankte Wim Groeneweg hem heel hartelijk voor je tomeloze en compromisloze inzet voor de welvaart en het welzijn van onze inwoners van de gemeente Vianen". Siebolt Nieuwenhuis keek in een persoonlijke speech eens terug naar het ontstaan van de lokale politiek in Vianen en stelde zichzelf de vraag: "Kan ieder raadslid zich voegen in de nieuwe raad naar haar achterban in de hele Vijfheerenlanden of gaan de belangen van de inwoners van Vianen, dan wel Leerdam dan wel Zederik prevaleren boven het grote Vijfheerenlanden belang. Voelen de kern bewoners in de Vijfheerenlanden zich nog wel gehoord. En hoe zit dat binnen de fracties. Ik heb mijn ernstige twijfels."

Hij voorspelde dat er nieuwe plaatselijke partijen zullen ontstaan. In een 'roast' haalde hij zijn collega raadsleden nog even aan. Zo kreeg Harry van Tilburg nog het advies even naar de drogist te gaan voor een pak 'Tena for Man' om lekken tegen te gaan.

Meer berichten