Foto: Cals College

Havo en vwo Cals excellent

NIEUWEGEIN - Op maandag 21 januari hebben 79 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs het predicaat excellente school ontvangen. In Nieuwegein heeft het Cals College het predicaat ontvangen. Het Cals College Nieuwegein heeft het predicaat excellent ontvangen voor zowel de havo als het vwo. Twee Inspecteurs van het Onderwijs kwamen het predicaat persoonlijk overhandigen aan Eva en Darius, twee leerlingen uit de brugklas. Scholen die van de Inspectie voor het Onderwijs het oordeel goed hebben ontvangen, komen in aanmerking voor het predicaat excellent. Dan moet een school op minimaal twee gebieden aantoonbaar een bijzondere kwaliteit leveren. Volgens de Jury Excellente Scholen geldt dat op het Cals College het onderwijsaanbod en de school als lerende organisatie. Uit het juryrapport: "De jury is onder de indruk van het didactisch coachen van en door docenten, het maatwerk en de persoonlijke vorming van leerlingen van het Cals College, die als voorbeeld kunnen dienen voor andere scholen". Rector Jeroen Kwaaitaal zei het predicaat te zien als een compliment aan de school en ook als een motivatie en aansporing om te blijven

Meer berichten