Foto: louise

Koning opent technische campus ROC

Louise Mastenbroek

In de voetsporen van zijn vader

ZUILENSTEIN - Zijne Majesteit Koning Willem Alexander heeft donderdag 24 januari de Tech Campus van ROC Midden Nederland aan de Harmonielaan geopend. Bij aankomst werd de koning welkom geheten door loco Commissaris van de Koning Dennis Straat en burgemeester Frans Backhuijs. Ook was er een ontmoeting met Paul van Maanen, voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland en Robert Koch, directeur van de Tech Campus. De campus bestaat uit vier kleinschalige, branchegerichte mbo-opleidingen: het Tech College, het ICT College, het Automotive College en het Bouw en Interieur College. Voorafgaand aan de officiële opening kreeg de koning een rondleiding door het geheel vernieuwde gebouw. In het Xperience Lab, een nieuw lokaal voor energietransitie en innovatieve technologie, ging hij geanimeerd in gesprek met studenten over hun projecten rondom mobiliteit, nieuwe technieken en duurzaamheid. De studenten vertelden enthousiast over onderwerpen die er in deze tijd toe doen, zoals circulaire en modulaire woningen en waterstof recycling. De koning verliet de campus natuurlijk niet zonder een 3D-printje van Huis ten Bosch. Op de vraag van de studenten hoe het met de duurzaamheid van het paleis zit, zei hij lachend dat het paleis met enkel glas niet in de hoogste categorie valt. En, omdat het paleis een monument is, kunnen er ook geen zonnepanelen geplaatst worden. Die mogelijkheid is er wel voor het paleis op de Dam, vertelde de koning, maar dan niet zichtbaar aan de buitenkant van het gebouw. De koning kreeg ook een demonstratie van een auto die op waterstof rijdt. Op de vraag van de koning of de school samenwerkt met de industrie konden de studenten een positief antwoord geven. De school ontwikkelt samen met het bedrijfsleven leerroutes die aansluiten bij de veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Er zijn vakmanschapsroutes met een opleiding voor een specifiek beroep, daarnaast ontstaan meer opleidingen rondom toepassingsgebieden. De koning sprak ook met leerlingen van het VMBO onderwijs van vier verschillende scholen, die de afgelopen maanden deelnamen aan de leerlijn Robotica. Voor deze leerlingen was de dag extra feestelijk, ze ontvingen op het podium een certificaat, vlak voor de opening. De Tech Camp bruist, er is een groeiende vraag naar onderwijs in techniek, meer studenten kiezen deze richting. In dit project konden de leerlingen praktisch aan de slag en kregen een beter beeld van techniek. Dat is niet alleen vieze handen, zei de schooldecaan daar over. In groepjes werden robots opgebouwd en geprogrammeerd. Met de opening trad koning Willem Alexander in de voetsporen van zijn vader prins Claus. Die opende op dezelfde plek de streekschool. Toen ging dat nog door het luiden van een bel. Deze opening was door studenten, in een extra project, geautomatiseerd. Met behulp van een robotarm werd een lintje doorgesneden. Met een druk op de knop door de koning kwam de grijparm in werking en was de Tech Camp officieel geopend.

Meer berichten