Het centrale kruispunt van de regionale tramlijn, bij de ingang naar de remise in Nieuwegein. Foto bron: Provincie Utrecht
Het centrale kruispunt van de regionale tramlijn, bij de ingang naar de remise in Nieuwegein. Foto bron: Provincie Utrecht (Foto: provincie)

Werken aan herstel irritante storingen

Mede dankzij provincie utrecht

Seinen en wissels geven problemen

Storingsherstel aan trambaan bij remise Nieuwegein. De trams bij de remise in Nieuwegein rijden voorlopig wat langzamer. De snelheid op dit gedeelte van de trambaan tussen de brug over het Amsterdam Rijn kanaal en de aansluiting op de remise is sinds vandaag teruggebracht naar 15 kilometer per uur.

NIEUWEGEIN/IJSSELSTEIN/UTRECHT - Het trambedrijf van de provincie Utrecht heeft deze maatregel genomen in het belang van de reizigers.

vertragingen

Trams kunnen zo doorrijden, terwijl wordt gewerkt aan storingsherstel van seinen en wissels.

Voor de reizigers verwachten wij niet of nauwelijks vertragingen.

Bij de remise in Nieuwegein bevindt zich de wisselstraat, het centrale kruispunt van de trambaan.

Trams rijden hier de remise in en uit en vertrekken op deze plek naar diverse bestemmingen.

centrale ligging

Vanwege de centrale ligging zijn op dit kruispunt diverse seinen en wissels geplaatst.

Het digitale systeem dat deze seinen en wissels aanstuurt gaf eind vorig jaar veel onterechte storingsmeldingen. Daarom heeft het trambedrijf besloten dit systeem tijdelijk uit te schakelen en nader onderzoek te doen naar de oorzaak van deze storingen.

maatregelen

Om te kunnen blijven rijden zijn voor het tramverkeer meerdere veiligheidsmaatregelen genomen.

Zo is een voorrangsregel ingesteld die bepaalt dat op dit gedeelte van de lijn nooit meer dan één tram rijdt.

De snelheidsbeperking naar 15 kilometer per uur maakt het verder mogelijk voor de trambestuurders om vanuit de cabine te bepalen of de wissels in de juiste rijrichting liggen.

Door de snelheid beperkt te houden, is het ook niet langer nodig om wisselwachters te plaatsen die de situatie op de trambaan in de gaten houden en de wissels met de hand omzetten.

Bovendien heeft het trambedrijf lampen geplaatst, zodat in de avond goed te zien is of de wissels in de juiste stand staan.

De actuele situatie wordt voortdurend in de gaten gehouden via de verkeersleiding op de remise.

Aan het systeem dat de wissels en seinen aanstuurt, is door de leverancier storingsherstel uitgevoerd.

Het trambedrijf van de provincie werkt momenteel aan een permanente oplossing.

Tot die tijd blijft deze tijdelijke maatregel van kracht. De verwachting is dat de gevolgen voor de reistijd zeer beperkt zijn.

De lengte van het gedeelte van de trambaan waar langzamer gereden wordt, is slechts ongeveer 250 meter.

De Molenkruier schreef al eerder over de vele storingen en de vaak slechte-of geen-reizigersinformatie. Vele reizigers kwamen te laat op het werk, school of afspraak.

Meer berichten