Foto: louise

Muziek in mooie ambiance

JUTPHAAS - In de Nicolaaskerk, ingang Mgr. Van Heukelumstraat, kunt u zaterdagmiddag 2 maart een korenfestival bijwonen. Er wordt een breed repertoire aan kerkmuziek ten gehore gebracht door de cantorij van de Rank, Singing Source van de Protestantse gemeente Nieuwegein-Noord, het Gemengd koor van de Nicolaaskerk, koren uit de Barbarakerk en het Tussenkoor van de Emmaus. De aanvang is 14.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is vrij, er is een uitgangscollecte voor de onkosten. De organisatoren hopen dat er veel mensen komen luisteren.

Het initiatief komt van Erwin Kordes, de Rank. "Er zijn zoveel goede koren in Nieuwegein die mooie muziek maken. Het was een spontaan idee de koren samen te brengen. Iedereen zingt altijd voor eigen parochie, op hetzelfde tijdstip. Op het festival kunnen de koren zich aan elkaar laten zien en naar elkaar luisteren, het is voor het eerst dat we dit organiseren. De koren zijn heel verschillend en hebben een eigen muziekkeuze. Het wordt een divers programma. Er wordt Nederlands gezongen, maar ook Latijns en Slavisch." Tonny Wolvetang, dirigent van het Gemengd koor van de Nicolaaskerk vult aan: "Het is geen concert of een viering, het is de bedoeling dat de koren elkaar in een gezellige ambiance ontmoeten. Normaal zijn we geen koren die optreden, we zijn dienstbaar aan de liturgie. Het is toeval dat de middag in de Nicolaaskerk wordt gehouden. Toen we keken hoeveel mensen er bij elkaar komen paste dat niet in de Rank." (Louise Mastenbroek)

Meer berichten