Foto: vaart

Martin Plinck is de nieuwe voorzitter De Vaart-Poscar

Tijdens de algemene ledenvergadering werden de aftredende bestuursleden Henk Zwaan en Aart Verwey in hun functie als penningmeester en secretaris met algemene stemmen herbenoemd.

NIEUWGEIN - Bert Duister werd benoemd als algemeen bestuurder. Martin Plinck werd benoemd tot voorzitter.

Met applaus ondersteunde de vergadering het voorstel, hem in deze functie te benoemen.

Door de overdracht van de voorzittershamer door Aart Verweij, aanvaardde hij de nieuwe functie en dankte hij de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.

Hij leidde de vergadering daarna en wist direct op overtuigende wijze de soms gevoelige zaken binnen de juiste proporties te brengen.

De vereniging, die ruim 1900 leden telt, zal zich in het komend jaar inzetten, om vooral jeugdige vissertjes bij het verenigingsgebeuren te betrekken en het wedstrijdvissen wat meer onder de aandacht van de niet actieve leden te brengen.

Voor meer informatie kan men naar:

https://devaartposcar.mijnhengelsportvereniging.nl/

Meer berichten