Buurtbewoners, RWS en SAS Vreeswijk bijeen om te praten over de hinder van de luidsprekers. RWS en SAS namen direct maatregelen. Foto: Naomi Wijling.
Buurtbewoners, RWS en SAS Vreeswijk bijeen om te praten over de hinder van de luidsprekers. RWS en SAS namen direct maatregelen. Foto: Naomi Wijling. (Foto: naomi)

Derde kolk: Luidsprekers even uit, megafoon aan

Naomi Wijling

Een aantal buurtbewoners vanuit Vreeswijk had Rijkswaterstaat en SAS Vreeswijk laten weten dat ze erge hinder ondervonden van het alarm bij de Beatrixsluis.

VREESWIJK - Rijkswaterstaat heeft gehoor gegeven aan de oproep van de bewoners en heeft acht van de tien luidsprekers uit de 3e kolk per direct uitgeschakeld. Om de veiligheid van de schippers toch te waarborgen geven de sluismeesters per marifoon door aan de schippers wanneer het waterpeil in de sluis wordt aangepast. Een controleur houdt actief bij of deze communicatie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Vorige week kwam een twintigtal buurtbewoners, medewerkers van Rijkswaterstaat en SAS Vreeswijk bij elkaar om de situatie te bespreken. Soms gaat het alarm 's nachts enkele keren af en hierdoor slapen de bewoners slecht. "Je merkt het direct in het dagelijks functioneren," geeft een bewoner aan. Rijkswaterstaat geeft aan dat het geluid 60 db mag zijn. Door de oostenwind wordt het geluid richting Vreeswijk gedragen. Theo de Lange (Rijkswaterstaat) geeft aan dat ze zelf ook enorm geschrokken zijn van het geluid en de impact. "Daarom zijn wij direct overgegaan tot het nemen van maatregelen." Vanaf nu wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen de gestelde regels; denkend aan veiligheid en bewoners. "Een sluis van dit formaat zo dicht bij een stad is ook een unieke situatie," geeft Theo aan. "Normaal liggen sluizen veel verder weg van de bewoonde wereld, waardoor er niet tot nauwelijks hinder is." De medewerker van SAS Vreeswijk geeft aan dat de technische monteurs onderzoek aan het doen zijn. Waaronder verschillende metingen, op verschillende momenten. Op de vraag of de buurtbewoners op de hoogte gehouden kunnen worden van de vorderingen werd zeker gehoor gegeven. In een klein comité gaat er gesproken worden over wat er gebeurd vanuit SAS Vreeswijk en Rijkswaterstaat. Later wordt uitgebreid gecommuniceerd naar de andere bewoners van Vreeswijk. Het gesprek tussen alle partijen was goed. Iedereen kon zeggen wat hij of zij wilde zeggen.

Meer berichten