Foto: Sander Jansen

Koffie met de wijkagent

FOKKESTEEG - Koffie met de wijkagent, het wordt een begrip in de wijken. Deze week kon het in de buurtkamer van La CaZa aan de Hoornseschans. Sander Jansen en Joey van Lith zijn de wijkagenten van Fokkesteeg en Vreeswijk. Sander Jansen: "We willen zichtbaar zijn voor de bewoners. Het is belangrijk dat we bekend zijn, dat mensen het gezicht van de wijkagent kennen. En wij leren de bewoners kennen. Daarom gaan we op de fiets de wijk in, we komen naar de burger toe." (Tekst/Foto: Louise Mastenbroek)

"Er was hier op het pleintje veel overlast van jeugd, door dat samen aan te pakken is het aantal jeugdmeldingen met 90% afgenomen. De wijkagent krijgt vragen over verschillende onderwerpen. Het is heel divers. Het is ook niet altijd voor de politie", zegt Sander, "als het niet goed gaat met iemand of er wordt een verward persoon gesignaleerd, dan verwijs ik door naar een andere hulpverlener. Je hoort veel en ziet veel, je maakt als wijkagent het verschil in de wijk, we staan er middenin.Tips over overlast of criminaliteit zijn altijd welkom. De meeste boeven worden gevangen dankzij meldingen, dat realiseren mensen zich vaak niet. Als je afwijkend gedrag ziet of iets geeft je een raar onderbuikgevoel dan is het goed dat aan de wijkagent te melden. De bewoners kennen de wijk het beste. Misschien kunnen we dan iets voorkomen, soms moet je ook een beetje geluk hebben. En als er niets aan de hand is dan geven we toch een signaal af dat we alert zijn in de wijk."

Meer berichten