De komende jaren richt het St. Antonius zich op veilige en waardegedreven patiëntenzorg op het juiste moment. Foto: St. Antonius Ziekenhuis
De komende jaren richt het St. Antonius zich op veilige en waardegedreven patiëntenzorg op het juiste moment. Foto: St. Antonius Ziekenhuis (Foto: antonius ziekenhuis)

St. Antonius Ziekenhuis 2018: veel uitdagingen en resultaten

Vorig jaar was voor het St. Antonius een dynamisch jaar met veel uitdagingen en resultaten. Hoogtepunten waren het behalen van het kwaliteitskeurmerk NIAZ-Qmentum en de open dag op locatie Utrecht.

NIEUWEGEIN - In september was ziekenhuis Utrecht een dagje open voor belangstellenden.

Zo'n 5000 bezoekers maakten kennis met de zorg daar en volgden minicolleges, rondleidingen en deden mee aan allerlei andere activiteiten. In 2018 vierde het ziekenhuis nog een ander feestje: namelijk het behalen van het belangrijkste kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen: NIAZ-Qmentum. Dat betekent dat het ziekenhuis voldoet aan de normen voor kwaliteit en veiligheid van het NIAZ. Als sterk punt noemt het NIAZ onder meer het hoge kwaliteitsbewustzijn bij medewerkers en medisch specialisten. Vorig jaar werd ook de honderdste darmoperatie uitgevoerd met een robot, opende St. Antonius Geboortezorg in Utrecht en werd een nieuwe traumageriatrische verpleegafdeling voor ouderen in gebruik genomen. Het zorgaanbod in Woerden veranderde naar brede poliklinische zorg en dagbehandeling. Ook startte samen met ZorgSpectrum een proef met griepverpleegkundigen op de winterunit. Net als de gehele sector had het ziekenhuis in 2018 te maken met personeelstekorten. Dat eiste veel van alle medewerkers. Dergelijke tekorten hebben immers impact op (de wachttijd voor) patiënten en leiden tot een hoge werkdruk bij het personeel. Vanuit de visie dat de medewerkers de drijvende krachten zijn in patiëntenzorg, is het behouden, opleiden en werven van medewerkers essentieel. Dit wordt dit jaar onverminderd voort gezet. Terwijl landelijk is afgesproken de zorgkosten te verlagen, groeit de vraag naar zorg. Daarbij heeft St. Antonius Ziekenhuis te maken met een personeelstekort. Dit heeft invloed op hoe de zorgverlening het beste kan worden ingericht. De komende jaren richt het St. Antonius zich op veilige en waardegedreven patiëntenzorg op het juiste moment, op de juiste plaats en met de best passende uitkomst voor elke patiënt. Hiervoor werkt het ziekenhuis aan de hand van het valuebased health care principe.

Als Santeon ziekenhuis werkt het samen met zes andere topklinische ziekenhuizen om de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat die samenwerking uniek maakt, is dat professionals bij elkaar in de keuken kijken. Door samen te verbeteren profiteren de patiënten van nog betere zorg, nu én in de toekomst.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden