LIda Westland - Meegdes leert mensen dingen waar ze elke dag iets aan hebben.
LIda Westland - Meegdes leert mensen dingen waar ze elke dag iets aan hebben. (Foto: )

'Laaggeletterdheid kan kwetsbaar maken'

DOORSLAG – Lida Westland - Meegdes is coördinator en docent bij Prago (Praktisch Gericht Onderwijs). Zij weet als geen ander dat laagopgeleide en laaggeletterde mensen kwetsbaar zijn in de samenleving. Zij kunnen niet goed meekomen en meedoen. Prago geeft praktische lessen basiseducatie voor volwassenen vanaf 18 jaar, die moeite hebben met leren.

"Wij verzorgen lessen voor mensen met een Nederlandse opleiding tot MBO2 niveau. Bij ons leren ze (beter) lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.", zegt Lida. "De nadruk ligt op vaardigheden waar mensen baat bij hebben in het dagelijkse leven, zoals een formulier invullen, de krant lezen, een mail sturen en rekenen met geld. Zo helpen we een jongeman die in de sportkantine moeite heeft met geld terug geven. Dat begrijpt niemand, dan lachen je vrienden je uit." Prago is er ook voor mensen van buitenlandse afkomst, van wie een diploma in Nederland niet geldig is, die geïsoleerd raken. Echter, iemand mag niet inburgeringplichtig zijn. Ook mensen met een licht verstandelijke problematiek kunnen bij Prago terecht. Lida: "In een intake bespreken we de hulpvraag en wensen van de cursist, bepalen we de doelen en kijken we welk lesmateriaal en -programma past. Sommige mensen komen rechtstreeks naar ons toe, maar ook vaak via instanties, zoals een sociale werkvoorziening, maatschappelijk werk of via een taalmaatje. Boeken en schriften, les krijgen, naar school gaan, dat spreekt mensen aan." De lessen vinden plaats in groepen. Binnen de groep volgt elke cursist individueel onderwijs, op eigen niveau en in eigen tempo. Door het ontwikkelen van basisvaardigheden krijgen de cursisten meer zelfvertrouwen, worden zelfstandiger en zelfredzaam. Lida begeleidt de groepen samen met taalvrijwilligers. "Alleen zou niet kunnen. Dus werven en begeleiden van vrijwilligers is ook een taak voor mij.", lacht ze. "Naast de lesstof is er natuurlijk ook aandacht voor sociale vaardigheden en het contact tussen de cursisten onderling." In september begint Lida aan nog een taalactiviteit: een Taalvraagbaak in de bibliotheek. "Jongeren van 12-18 jaar kunnen daar terecht voor hulp bij de Nederlandse taal. Het is een soort bijles of huiswerkbegeleiding als je moeite hebt met het lezen en begrijpen van teksten. Heb je moeite met het invullen van een formulier voor een maatschappelijke stage? Kom bij ons." Info : lida.westlandmeegdes@prago.nl.

Door Louise Mastenbroek

Meer berichten