Foto: BENIS ARAPOVIC // WWW.SHOCK.CO.BA

Basisworkshop Positieve gezondheid

NIEUWEGEIN - In de gratis basisworkshop positieve gezondheid op donderdag 10 oktober (20.00 -21.30 uur) bij bibliotheek De tweede verdieping leer je breder naar gezondheid te kijken. Het gaat niet alleen om gezond eten en bewegen. Heb je fijn contact met andere mensen? Kun je goed voor jezelf zorgen? Welke stap ga jij zetten om je gezond en energiek te voelen? Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Wil je meedoen? Meld je aan via actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. 'Basisworkshop positieve gezondheid'.

Meer berichten