Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen stralen in de zon. (Foto: Louise Mastenbroek)
Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen stralen in de zon. (Foto: Louise Mastenbroek) (Foto: Louise Mastenbroek)

Gezondheidshuis van de toekomst

De ambitie is om aan de Diepenbrocklaan een gezondheidscentrum van de toekomst te realiseren. Niet alleen voor de gebruikers van het centrum, maar vooral ook voor de wijkbewoners. Het streven is het centrum begin 2022 te openen.

Door Louise Mastenbroek

ZUILENSTEIN – Het Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (EMC) is een coöperatieve vereniging van apotheek Nieuwegein, huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, huisartsenpraktijk Jutphaas, Paramedisch Centrum Nieuwegein en Diëtheek. De samenwerking wordt in het nieuwe Gezondheidshuis uitgebreid met welzijn (MOvactor). Donderdag 25 juni zijn de huurcontracten ondertekend. Huisarts Erik Asbreuk vertegenwoordigde hierbij het EMC, namens de gemeente tekende wethouder Hans Adriani en Michiel Wijberg namens Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

De heren gaven een korte toelichting, over het tot stand komen van de samenwerking. Hans Adriani herinnerde de aanwezigen aan het feit dat de eerste plannen in 2004 geboren zijn. Dat het 16 jaar heeft geduurd voor de vergunningen kunnen worden aangevraagd, daar is hij eigenlijk wel blij om. “Het plan heeft veel verschijningsvormen gehad, we hebben in de tijd veel geleerd over de verbinding van positieve gezondheid en welzijn. Het is net als met rode wijn, die wordt ook steeds lekkerder als die langer ligt.” 

Voor Erik Asbreuk was het een droom om samen op te trekken. “We zijn verbonden. We krijgen een buurtgericht centrum op een unieke locatie. Ontmoeten en verbinden, dat zijn de toverwoorden waar het om gaat. Mensen komen vaak met een klacht naar de huisarts, waar iets anders achter zit. Welzijn speelt een grote rol. In 2022 komt voor mij een droom uit.” Tot slot kreeg Michiel Wijnen het woord. Hij is sinds 3 jaar bij het project betrokken. Maar de eerste 2 ½ jaar konden we niet zoveel doen door allerlei schermutselingen. “In het laatste half jaar, juist in deze coronaperiode, waarin jullie allemaal zo druk zijn, is dit helemaal tot stand gekomen. En mooi, er is geen onvertogen woord gevallen.” 

Michiel had nog een extra compliment voor de architect, het gebouw ziet er inderdaad prachtig en gastvrij uit. De verwachting is dat er voor de zomer een definitief ontwerp is. Wanneer je er straks langs fietst over de Diepenbrocklaan is het ‘a place to be’. Het laatste compliment was voor de bijzondere samenwerking tussen positieve gezondheid en welzijn. De ruimtes binnen moeten samen gebruikt worden. Alle gebruikers samen willen deze ambitie naar de wijk uitdragen. 

De bijeenkomst verliep volledig ‘coronaproof’, buiten voor de trappen van het Stadshuis. De architect was aanwezig en vertegenwoordigers van de gemeente, het EMC, Zenzo, huisartsen, een apotheker en een fysiotherapeut. De laatste ziet zeker mogelijkheden om met zijn cliënten de therapie waar mogelijk naar het naastgelegen park Kokkebogaard te verplaatsen. Iedereen is blij en dankbaar dat de start gemaakt is. Het gebouw past als een warme jas.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden