Raad akkoord met aansluiting Anna van Rijn bij NUOVO

Raad akkoord met aansluiting Anna van Rijn bij NUOVO

NIEUWEGEIN - De gemeenteraad van Nieuwegein ging op 2 juli unaniem akkoord met het voorstel tot statutenwijziging van het Anna van Rijn College. Daardoor is de weg vrij voor de gewenste bestuurlijke overdracht per 1 augustus. Ook de medezeggenschapsraad van het Anna van Rijn is inmiddels akkoord.

De gemeenteraad van Nieuwegein vergaderde op 2 juli weliswaar weer fysiek, maar wegens nog geldende coronamaatregelen mochten er geen belangstellenden op de publieke tribune plaatsnemen. Een week eerder was er wel een Avond van de Raad georganiseerd, waarbij de bestuurders van de scholen de raadsleden konden bijpraten over de verschillende aspecten van de geplande krachtenbundeling. Om het openbare karakter van de raadsvergadering te waarborgen, werd deze  live uitgezonden via het internet (agendapunt 9).

Onderdeel

Stichting Anna van Rijn College heeft met het oog op de toekomst de samenwerking opgezocht met NUOVO, het Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken. Uit de steeds betere samenwerking kwam de behoefte voort om de krachten daadwerkelijk te bundelen. Anna van Rijn wordt daarom onderdeel van NUOVO Scholengroep. Om deze aansluiting mogelijk te maken, moeten onder andere de statuten worden gewijzigd. De gemeenteraad van Nieuwegein werd gevraagd hiermee in te stemmen.

Met de Medezeggenschapsraad van het Anna van Rijn is uitgebreid overlegd over de aansluiting bij NUOVO. Daartoe heeft de MR ook de eigen achterban geconsulteerd. Uiteindelijk heeft de MR positief geadviseerd over de statutenwijziging.

Volgende stap

Nu ook de gemeenteraad akkoord is, worden per 1 augustus 2020 de statuten van het Anna van Rijn College gewijzigd, waardoor het College van Bestuur van NUOVO ook het bestuur over de Stichting Anna van Rijn College vormt. Dit is een volgende stap in een proces op weg naar een juridische integratie. De aansluiting van het Anna van Rijn bij NUOVO is een doordachte ontwikkeling ten behoeve van een robuuster openbaar onderwijs in de regio.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden