<p><strong>&nbsp;</strong>Als symbool van de samenwerking hesen vertegenwoordigers van de betrokken organisaties hun vlag.</p>

 Als symbool van de samenwerking hesen vertegenwoordigers van de betrokken organisaties hun vlag.

(Foto: Cees v.d. Wal)

Samenwerking bij dijkversterking Lekdijk Vianen

  Nieuwsflits

VIANEN - Waterschap Rivierenland werkt aan de versterking van de Lekdijk aan de noordkant van Vianen, tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27. Dit dijktraject beschermt de kern Vianen tegen hoogwater vanuit de Lek.

Om stil te staan bij het belang van dit project en de samenwerking tussen de verschillende partijen, was er dinsdag een ‘Dijkmoment’. Bestuurders, directie en projectteamleden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Utrecht, gemeente Vijfheerenlanden, aannemer GMB Waterveiligheid & constructies en Waterschap Rivierenland waren daarbij aanwezig. Voor Waterschap Rivierenland is dit het eerste project dat in uitvoering gaat onder het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Elkaar hard nodig

Heemraad Hennie Roorda gaf aan: ”Bij onze opgaven voor de dijkversterking hebben we elkaar hard nodig. Dit project is een voorbeeldproject voor hoe de samenwerking met alle partijen hoort te gaan.”

Een van de speerpunten van dit project is om oog te hebben voor de omgeving. Het contact met de bewoners aan de dijk en in de wijk is belangrijk. In deze coronatijd is dat een uitdaging. Ook in deze omgeving werken meer mensen thuis en dan ervaren mensen sneller geluidshinder van de werkzaamheden. De aannemer doet zijn best de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Extra aandacht

Directeur GMB Edwin van der Poel: “Hoe dit project door het waterschap in de markt is gezet, is belangrijk: extra aandacht voor de omgeving en de ontwerpopgaven. Wij onderscheiden ons door onze specialistische kennis en ervaring op dit terrein. Bijzonder was om de verschillende technieken vooraf te kunnen testen op locatie.”

Het project bestaat uit twee delen. Eerst wordt het hele stuk Lekdijk van de A27 tot de oprit van de rioolwaterzuivering (RWZI) versterkt. Daarna wordt het deel van de oprit van de RWZI tot de sluis versterkt, dus het deel langs het Merwedekanaal.

Woningbouwontwikkeling

Door dit project ontstaat voor gemeente Vijfheerenlanden de mogelijkheid om de woningbouwontwikkeling aan het Hazelaarplein te kunnen realiseren achter een veilige dijk. Wethouder Huib Zevenhuizen benadrukte dit zeer op prijs te stellen.

Het eerste deel is naar verwachting eind dit jaar afgerond en het tweede deel rond april 2021.

Prachtig eerste project

Dijkversterkingsproject Vianen is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Directeur Erik Wagener van het HWBP: “Deze dijkversterking hier in Vianen is een prachtig eerste project van Rivierenland. Dit waterschap staat voor een enorm grote en complexe dijkversterkingsopgave: bijna 400 kilometer tot 2050. Rivierenland is daarom ook een heel belangrijke partner voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het waterschap deelt de opgedane kennis en ervaring uit de projecten met alle andere waterschappen in Nederland. Die bijdrage is van grote waarde bij het doelmatig versterken van alle Nederlandse dijken.”

Meer informatie over het project:  www.wsrl.nl/Vianen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden