<p>Mede door deze bijdrage kan de openbare ruimte in de van oorsprong kantorenwijk zo ingericht worden, dat je er prettig kunt wonen, leven en recre&euml;ren. Foto: Neeltje Kleijn</p>

Mede door deze bijdrage kan de openbare ruimte in de van oorsprong kantorenwijk zo ingericht worden, dat je er prettig kunt wonen, leven en recreëren. Foto: Neeltje Kleijn

Stevige impuls voor woningbouw Rijnhuizen

  Nieuwsflits

NIEUWEGEIN - De gemeente Nieuwegein ontvangt ruim 1,8 miljoen euro uit de woningbouwimpuls van het rijk om versneld duizend extra woningen in de wijk Rijnhuizen te realiseren. Dit maakte minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend op de dag dat de gemeenteraad bijeen kwam om te praten over de grondexploitatie voor Mooi Rijnhuizen. 

Mede door deze bijdrage kan de openbare ruimte in de van oorsprong kantorenwijk zo ingericht worden, dat je er prettig kunt wonen, leven en recreëren. Volwaardige woonwijk Hans Adriani, wethouder van wonen, bouwen en transformeren in Nieuwegein is blij met de impuls van het rijk. 

Prettige woonwijk

“Dit is goed nieuws voor bewoners en bezoekers van Rijnhuizen en voor woningzoekenden. Nu kunnen de nieuwe woningen er sneller komen en kunnen we van Rijnhuizen een prettige woonwijk maken. Met straten en inrichting passend bij een woonwijk, goed bereikbaar per fiets en met groen en water om te beleven en te recreëren.” 

Rijnhuizen is in ontwikkeling van een kantorenwijk naar een wijk met vooral woningen. Vorig jaar besloot de gemeenteraad het aantal woningen voor de wijk te verhogen met 1000 naar totaal 2500 woningen. De openbare ruimte is nu vooral ingericht voor de kantoren. Om van deze openbare ruimte een prettige woon- en leefomgeving te maken, is 15 miljoen euro nodig. Met de subsidie van het rijk, bijdragen van ontwikkelaars en 2 miljoen euro van de gemeente, is het geld nu bij elkaar en kunnen alle nodige aanpassingen uitgevoerd worden. Zoals bijvoorbeeld de inrichting van een Park Rijnhuizen. 

Ontwerp

Op dit moment werken landschapsarchitecten en bewoners samen aan een ontwerp hiervoor. Dit park omvat kortweg het groen en het water in de wijk. Met onder meer Fort Jutphaas, Kasteel Wijnestein, de watertuin en de openbare ruimte rond landgoed Rijnhuizen tot aan het Merwedekanaal. Van deze verschillende onderdelen wordt een samenhangend park gemaakt. Het geld van het rijk wordt met name ingezet om de fietsverbindingen in en om de wijk verder te verbeteren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden