<p>In stadstheater De KOM vond donderdag de aftrap plaats van Water Circulair Nieuwegein City. Foto: Neeltje Kleijn</p>

In stadstheater De KOM vond donderdag de aftrap plaats van Water Circulair Nieuwegein City. Foto: Neeltje Kleijn

Onderzoek naar circulair omgaan met water in City West

  Nieuwsflits

NIEUWEGEIN - In stadstheater De KOM vond donderdag de aftrap plaats van Water Circulair Nieuwegein City. Dit is een project onder leiding van wateronderzoeksinstituut KWR uit Nieuwegein, waarin wordt onderzocht hoe we in City West circulair kunnen omgaan met water: hoe de neerslagoverschotten benut kunnen worden voor perioden van droogte. Dit is belangrijk om City West leefbaar in te richten en voorbereid te zijn op de toekomst. 

De gemeente Nieuwegein en KWR werken hierin samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht, projectontwikkelaars Fresh Real Estate, Bridges Real Estate en Mitros en watertechnologiebedrijven Desah, Rieland, Field Factors en Drain Product. 

Marieke Schouten, wethouder duurzaamheid van gemeente Nieuwegein: “Door klimaatverandering zullen enerzijds perioden met hevige buien vaker voorkomen, anderzijds zijn er vooral in de zomer perioden van droogte met hoge temperaturen. Water is waardevol en we willen zuiniger zijn op ons drinkwater. Bij de nieuwe inrichting van City West willen we voorbereid zijn op mogelijke watertekorten en extreme regenval. Dat betekent meer groen en anders omgaan met ons afvalwater. Het toegepaste onderzoek door KWR, de kennis van de technische partners, de bereidheid van ontwikkelaars gaan ons daarbij helpen.” 

Met alle betrokkenen

Hans Adriani, wethouder wonen, bouwen en ruimtelijke ordening: “In City maken we plannen zoveel mogelijk in co-creatie, dus met alle betrokkenen. Een veelgehoorde wens is om City groener te maken. Denk bijvoorbeeld aan binnentuinen en groene gevels bij de te realiseren nieuwbouw en wadi’s om water langer vast te houden. Groen moet ook water hebben. Ik kijk uit naar de uitkomsten van het onderzoek en hoop dat we dan weer een stap kunnen maken in onze ambitie om de meest duurzame binnenstad van Nederland te worden. Geweldig en heel bijzonder dat twee overheden, toegepaste wetenschap, technologiebedrijven en projectontwikkelaars samen deze innovatie mogelijk maken. In Nieuwegein kan dat gewoon!”

Marcel Paalman, senior-onderzoeker bij KWR: “In stedelijk gebied wordt het water te snel afgevoerd via het riool, waardoor er in perioden van droogte te weinig water is. Het idee is om het teveel aan water bij (piek)buien tijdelijk op te slaan op daken en onder de straat, waarna het water in de diepe ondergrond in een zandlaag wordt geïnfiltreerd. In perioden van droogte komt dit water weer beschikbaar voor het stedelijke groen, groene daken en draagt dan in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.” 

Hergebruik douchewater

Daarnaast wordt bekeken hoe we efficiënter met drinkwater kunnen omgaan. Van de 120 liter drinkwater die dagelijks per persoon wordt verbruikt, gaat zo’n 50 liter naar het douchen. Dit is water van een relatief goede kwaliteit en kan na een eenvoudige zuivering weer benut worden. Daarvoor moet het douchewater gescheiden worden van de rest van het water. Omdat mensen (vaak) iedere dag douchen, komt er ook in droge perioden water beschikbaar. Vooral in een gebied als City West, waar veel mensen gaan wonen, komt mogelijk relatief veel bruikbaar water beschikbaar dat weer een waarde heeft voor bijvoorbeeld het groen in de omgeving. Het onderzoek Water Circulair Nieuwegein City wordt ook ondersteund vanuit het Nederlandse Topsectorenbeleid. Meest duurzame binnenstad van Nederland City, de binnenstad van Nieuwegein, wordt de komende jaren verder vernieuwd. 

1600 nieuwe woningen

Er komen meer dan 1600 nieuwe woningen en een modern knooppunt voor tram en bus met goede loop- en fietsroutes. De ambities zijn hoog. De gemeente wil van City de meest duurzame binnenstad van Nederland maken. City West is een deel van de Nieuwegeinse binnenstad dat helemaal wordt opgebouwd. Hier zijn kansen om toekomstbestendig en duurzaam te bouwen. Naast het project Water Circulair wordt momenteel gewerkt aan een integrale visie op duurzaamheid in City West, genaamd City4D. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website www.ikbennieuwegein.nl/city4d. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden