Logo molenkruier.nl


<p><strong>Handhavers (boa&rsquo;s) in Nieuwegein dragen vanaf vandaag een bodycam.</strong> Eigen foto</p>

Handhavers (boa’s) in Nieuwegein dragen vanaf vandaag een bodycam. Eigen foto

Proef met camera op lichaam moet werk boa’s veiliger maken

  Nieuwsflits

NIEUWEGEIN - Handhavers (boa’s) in Nieuwegein dragen vanaf vandaag een bodycam. Het dragen van een bodycam kan het werk veiliger maken en het veiligheidsgevoel van de boa’s vergroten. Er zijn maatregelen genomen om veilig cameragebruik te garanderen en persoonsgegevens te beschermen. Het gaat om een proef van zes maanden. Na deze periode volgt een evaluatie. 

In diverse gemeenten gebruiken boa’s al bodycams als succesvol middel tegen agressie en geweld. Uit de evaluaties hiervan is gebleken dat het zichtbaar dragen van de bodycams een preventieve werking heeft. Daarom heeft de gemeente Nieuwegein besloten om voor een proefperiode van een half jaar bodycams in te zetten. Het de-escalerende effect van de bodycam moet daarbij het veiligheidsgevoel van de boa vergroten. 

Als bewijs

De opnames kunnen worden gebruikt als bewijs bij agressief gedrag, voor opsporingsonderzoek van de politie en voor het evalueren van het eigen handelen. De proef wordt na afloop geëvalueerd. De boa’s dragen de bodycams goed zichtbaar en schakelen deze pas in wanneer zij in situaties terecht komen die dreigen te escaleren. De boa geeft daarbij eerst een mondelinge waarschuwing dat hij/zij een bodycam draagt en deze aan wilt zetten om beeldopnames te maken. Als de waarschuwing niet leidt tot een veiligere situatie, dan schakelt de boa de bodycam daadwerkelijk in.

Privacy en veiligheid 

Er zijn maatregelen genomen om veilig cameragebruik te garanderen en persoonsgegevens te beschermen. Opgenomen beelden worden na 28 dagen automatisch verwijderd, behalve wanneer binnen deze termijn een verzoek of vordering wordt ingediend. Dan worden die bodycam-opnames bewaard voor de duur van de afhandeling van het doel waarvoor ze zijn veiliggesteld. Hierna worden ze alsnog verwijderd. Personen die zijn gefilmd hebben het recht op inzage van de eigen gegevens; beelden en/of stemmen van andere personen worden onherkenbaar gemaakt. Meer informatie hierover staat in de lijst met veelgestelde vragen op: www.nieuwegein.nl/stadstoezicht/toezicht-en-handhaving 

Draagvlak

De gemeente Nieuwegein heeft haar boa’s nauw betrokken bij de pilot. Het draagvlak onder hen is volgens de gemeente groot. Vooral het maken van opnames om als bewijs te kunnen gebruiken als iemand agressief is, wordt als waardevol gezien. Verder is er met een enquête een zogenoemde nulmeting gedaan over het bedieningsgemak, privacy, draagvlak en het effect op de burgers en handhavers. Na enkele maanden wordt een effectmeting gehouden om de ervaringen te monitoren. 

Informatie

Meer informatie over de proef met de bodycams: www.nieuwegein.nl/stadstoezicht/toezicht-en-handhaving

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden