B&W positief over warmtebuffer


<p>&nbsp;Warmte die wordt geproduceerd op momenten van minder vraag kan door de buffer tijdelijk worden opgeslagen. Ontwerp: OKRA landschapsarchitecten</p>

 Warmte die wordt geproduceerd op momenten van minder vraag kan door de buffer tijdelijk worden opgeslagen. Ontwerp: OKRA landschapsarchitecten

B&W positief over warmtebuffer

  Nieuwsflits

NIEUWEGEIN - Het college van B&W wil medewerking verlenen aan het realiseren van een warmtebuffer bij de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. Deze warmtebuffer wil Eneco plaatsen bij het bestaande WarmteOverdrachtStation (WOS) in Zuilenstein. Hierdoor wordt op korte termijn gas bespaard en op langere termijn verdere verduurzaming van het warmtenet mogelijk. Het college staat positief tegenover het ontwerp, dat samen met een groep omwonenden is bedacht.

Het college legt het voorstel van het ontwerp nu voor aan de gemeenteraad, die hierover op 4 maart een definitief besluit neemt. Bij goedkeuring van de raad dient Eneco in het tweede kwartaal van 2021 een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. De gemeente Nieuwegein wil in 2040 energieneutraal zijn en Eneco wil vanaf 2040 alleen nog duurzame stadswarmte leveren. De helft van de Nieuwegeinse woningen is aangesloten op stadsverwarming. De plaatsing van een warmtebuffer is een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van het warmtenet in Nieuwegein. Warmte die wordt geproduceerd op momenten van minder vraag kan door de buffer tijdelijk worden opgeslagen. Deze warmte wordt dan weer gebruikt als ‘s ochtends de douche en de verwarming aan gaan. Voor de warmtebuffer is een grote constructie nodig van achttien meter breed en hoog. Eneco wil deze warmtebuffer plaatsen bij het WarmteOverdrachtStation Zuilenstein, omdat hier de buffer kan worden gevoed door de transportleiding uit Utrecht en aangesloten kan worden op het stadswarmtenet. De afgelopen tijd zijn omwonenden op verschillende manieren betrokken door Eneco. Tijdens de Nieuwegeinse Warmteweken, in oktober, hield Eneco twee bijeenkomsten om vragen van inwoners te beantwoorden.

Meedenken

Vervolgens zijn circa 1.000 omwonenden rond het WarmteOverdrachtStation (WOS) via een informatiebrief gevraagd om met Eneco mee te denken over het ontwerp van de warmtebuffer.

Een groep inwoners heeft hier gehoor aan gegeven en heeft meegedacht over het ontwerp. Een overgrote meerderheid van de inwoners gaf aan dat als de buffer er komt, deze zo veel mogelijk weg moet vallen. Daarom wordt op hun verzoek de buffer negen meter opgeschoven, zodat deze meer wegvalt achter het reeds bestaande gebouw van de WOS en de bomen. Er zijn drie verschillende sessies met inwoners georganiseerd, waaruit een schetsontwerp is voortgekomen.

Mocht de warmtebuffer er komen, dan wordt ook het hele gebied rond het WarmteOverdrachtStation (WOS) verbeterd. In het schetsontwerp worden al bomen en struiken geplant om de buffer zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen. Ook wordt het bestaande gebouw opgeknapt.

Meer informatie en het schetsontwerp

Meer informatie over de warmtebuffer en het schetsontwerp is te vinden op www.eneco.nl/warmtebuffernieuwegein. Ook op de website van de gemeente www.ikbennieuwegein.nl/duurzamewarmte zijn de vragen terug te lezen die zijn gesteld tijdens de online bewonersbijeenkomsten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden