Partij voor de Dieren in de bres voor ransuilen


<p>Deze ransuil knapt even een uiltje in een ándere boom. De prachtige vogels behoren tot een kwetsbare, beschermde soort. Foto: Bart den Otter</p>

Deze ransuil knapt even een uiltje in een ándere boom. De prachtige vogels behoren tot een kwetsbare, beschermde soort. Foto: Bart den Otter

Partij voor de Dieren in de bres voor ransuilen

  Nieuwsflits

NIEUWEGEIN - De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de geplande bomenkap in de Nieuwegeinse wijk Zandveld/Vreeswijk. De bomen behoren tot het leefgebied van ransuilen, een kwetsbare en beschermde soort.

De gemeente Nieuwegein is van plan om, ten behoeve van herinrichting, 23 bomen te kappen aan de Dr. B.J. Buurmanstraat en ig. F.W. Conradstraat. Bezorgde omwonenden lichtten de Partij voor de Dieren hierover in, omdat zij zich zorgen maken over de ransuilen die in deze bomen verblijven. Mogelijk is voor de kap een ontheffing nodig op de wet Natuurbescherming, waarover de provincie gaat.

Schriftelijke vragen

Reden voor de Partij voor de Dieren om schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten te stellen. Statenlid Willem van der Steeg zegt: “De ransuil is aangemerkt als kwetsbare soort op de Rode Lijst Vogels van het Ministerie van LNV. Kap van de bomen in hun leefgebied zou een ernstige aantasting van hun welzijn betekenen. Daarom vragen we het college een oplossing te zoeken, waarbij het leefgebied en het welzijn van de vogels gespaard kunnen blijven.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden