<p>Ontwerp Gezondheidshuis</p>

Ontwerp Gezondheidshuis

Zorg en welzijn samen in nieuw Gezondheidshuis Nieuwegein

  Nieuwsflits

NIEUWEGEIN - Waar voorheen in Nieuwegein Verzorgingshuis Zuilenstein stond, komt een Gezondheidshuis. In het nieuwe pand vind je straks verschillende aanbieders met ieder hun eigen expertise op het gebied van zorg en welzijn: Gezondheidscentrum Mondriaanlaan, Paramedisch Centrum Nieuwegein en Huisartsenpraktijk Jutphaas, (het Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein), welzijnsorganisatie Movactor en Gemeente Nieuwegein. Alle soorten professionals zitten hier dan dicht bij elkaar.

Het Gezondheidshuis, de naam zegt het al, richt zich op gezondheid. Maar dan wel in de meest brede zin. In het Gezondheidshuis is gezondheid meer dan niet ziek zijn. Natuurlijk is het belangrijk om zo min mogelijk last te hebben van lichamelijke kwalen. Dus biedt het Gezondheidshuis de beste medische zorg. Maar het Gezondheidshuis biedt nog veel meer. Er is ook aandacht voor werk, wonen, inkomen, opvoeden, meedoen in de samenleving, zingeving, minder eenzaamheid en andere zaken die belangrijk zijn in ieders leven. Al die dingen bepalen immers ook of je je goed en gezond voelt. Daarom werken in het Gezondheidshuis de medische professionals en de professionals van welzijn, werk en inkomen, wonen, jeugd, scholing en anderen intensief samen.

Ontmoeting

Daarnaast is ook ontmoeting een belangrijke functie van het Gezondheidshuis. Want ook daardoor ga en blijf je je als mens beter voelen. Dus het Gezondheidshuis is ook een plek voor een kop koffie, een broodje en een praatje of voor een vergadering. Ontmoeten en verbinden is naast medische zorg en maatschappelijke hulp een belangrijke functie van het Gezondheidshuis. Hoe dat er dan praktisch uitziet, weet Erik Asbreuk, huisarts in Nieuwegein, als geen ander te vertellen.

Huisarts

Erik Asbreuk is als huisarts nauw betrokken bij de realisatie van het Gezondheidshuis. Bevlogen vertelt hij daarover: “Traditioneel is een gezondheidscentrum een plek waar je naar binnen loopt als je je ziek voelt. Daar kun je dan naar de dokter en medicijnen halen. Maar er is een flinke groep mensen die zich lichamelijk ziek voelt door achterliggende problematiek en eigenlijk iets anders nodig heeft dan medicijnen. Neem nou rugpijn. Dat kan een lichamelijke oorzaak hebben. Maar rugpijn door financiële schulden, kan ik me ook heel goed voorstellen. En dan moet je niet bij de huisarts of de fysiotherapeut zijn, maar bij welzijn of bij de schuldhulpverlening. Dan is dat het aangewezen medicijn. Het zou geweldig zijn als mensen dat andere medicijn, die hulp, ook daadwerkelijk kunnen krijgen. En dat is precies wat we met het Gezondheidshuis kunnen realiseren, want daar gaan zorg en welzijn op dezelfde plek samenwerken. Als ik dan een patiënt krijg waarvan ik zie dat er lichamelijk niets loos is, maar dat er iets anders speelt, dan hoef ik ze niet naar een andere plek voor hulp te sturen. Dan loop ik een verdieping hoger en dan kan ik daar zeggen dat deze meneer of mevrouw graag een afspraak wil maken. Dat is warme overdracht en dat werkt. Want dan hebben mensen een gezicht, ze hebben het gevoel dat het goed zit. Op het moment dat ik meeloop en ik zeg deze mensen kunnen je helpen en ze zijn te vertrouwen, dan is dat vertrouwen ook overgedragen. En dan wordt die hulp ook bijna altijd geaccepteerd. Daarmee maken we echt een verschil.”

De welzijnscoach

Erik vervolgt zijn verhaal met de welzijnscoach en welzijn op recept: “We hadden hier tot voor kort ook welzijn op recept. Dan schreef ik letterlijk een recept uit waarbij een patiënt werd gekoppeld aan een welzijnscoach. Dan kreeg iemand hulp in plaats van een medicijn. Op dit moment is daar geen financiering voor waardoor de welzijnscoach is verdwenen. Toch zou welzijn op recept een hele mooie aanvulling zijn voor het Gezondheidshuis. Ik zou de welzijnscoach daarom heel graag weer vorm willen geven. Samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen bekijken we op dit moment de mogelijkheden om de welzijnscoach weer in de huisartspraktijk te brengen in de vorm van een POH (Praktijkondersteuner Huisartsenzorg). Daarvoor moeten we eerst een functieomschrijving op papier hebben. Daarna kunnen we met zo’n POH-welzijn een pilot starten. Daar is wel nog een heel traject te gaan, maar het is geweldig als deze droom uit kan komen.”

Letterlijk verbinding maken

Het Gezondheidshuis wordt niet alleen een nieuw gebouw. Het wordt ook een middel om zorg en welzijn in elkaar te schuiven, om letterlijk de verbinding te maken. Om bij het voorbeeld van Erik Asbreuk te blijven: als schuldsanering, welzijn en de huisarts samen een probleem aanpakken, namelijk die rugpijn veroorzaakt door een schuldenlast, dat wordt dat beter en sneller opgelost dan wanneer ze dat allemaal apart gaan doen. Dan zie je niet alleen de rugpijn, maar ook de oorzaak verdwijnen. En daar heeft iedereen baat bij. Want de patiënt is geen patiënt meer en een maatschappelijk probleem is opgelost.

Realisatie

Het Gezondheidshuis wordt gerealiseerd in samenwerking met Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden