<p>Inwoners, ondernemers en partners in de stad vormen het Nieuwegein van nu en het Nieuwegein van straks.&nbsp;</p>

Inwoners, ondernemers en partners in de stad vormen het Nieuwegein van nu en het Nieuwegein van straks. 

(Foto: )

Beeld van Nieuwegein in het jaar 2040

  Nieuwsflits

NIEUWEGEIN - De Omgevingsvisie ‘Nieuwegein verstedelijkt en vergroent’ is op donderdag 1 april vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie staat wat voor stad Nieuwegein in 2040 wil zijn en wat er moet worden gedaan om dat te bereiken.

Hoe blijft Nieuwegein een fijne stad om in te wonen en te werken? En hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst? Ruim duizend inwoners, ondernemers en partners in de stad dachten mee over antwoorden op dit soort vragen. De Omgevingsvisie is de leidraad voor de toekomst van Nieuwegein. In de visie staan de grote, ruimtelijke uitdagingen voor de stad, zoals voldoende passende woningen, toekomstbestendige bedrijventerreinen en groene, veilige wijken. In 2040 moet Nieuwegein ook een energieneutrale en klimaatadaptieve gemeente zijn.

Twee werelden

“Het Nieuwegein van de toekomst benut de kracht van twee werelden”, legt wethouder Hans Adriani uit. “We zijn in 2040 enerzijds een stad die voortbouwt op haar geschiedenis; hier kan jong en oud nog steeds betaalbaar en rustig wonen in groene, veilige en duurzame wijken. Anderzijds zijn we een stad die van aanpakken weet; waar City en de A12-zone voor nieuwe stedelijkheid en diversiteit zorgen. Een stad met duurzame bedrijventerreinen die de stad en de regio voorzien van innovaties, producten en werkgelegenheid.”

De ambities uit de Omgevingsvisie worden concreet gemaakt in omgevingsprogramma’s en omgevingsplannen. Daarbij wil de gemeente per wijk maatwerk leveren. Dat wordt de komende jaren, in gesprek met inwoners, vormgegeven. Deze werkwijze is niet nieuw. Er zijn al programma’s en projecten waarin de gemeente op deze manier samenwerkt met inwoners, zoals het programma Betere Buurten en de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen.

Uitnodiging

Inwoners, ondernemers en partners in de stad vormen het Nieuwegein van nu en het Nieuwegein van straks. Daarom is de omgevingsvisie ook een uitnodiging om de stad met elkaar nog duurzamer, veiliger en gezonder te maken.

Het vaststellen van de Nieuwegeinse Omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Deze vervangt op 1 januari 2022 alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water. De Omgevingswet geeft de gemeente ruimte om, samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, meer lokale keuzes te maken voor de fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie zijn de keuzes voor Nieuwegein beschreven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden