<p>Nieuwegein gaat de mogelijkheden van cameratoezicht bespreken. Foto: Anne-Marije Zwart</p>

Nieuwegein gaat de mogelijkheden van cameratoezicht bespreken. Foto: Anne-Marije Zwart

Nieuwegein bespreekt cameratoezicht

  Nieuwsflits

NIEUWEGEIN - Op verzoek van de gemeenteraad heeft het Nieuwegeinse college onderzoek laten doen naar de voor- en nadelen van cameratoezicht. Ook is gekeken naar het wettelijk kader rondom deze vorm van toezicht. Inmiddels is een notitie opgesteld, die naar de gemeenteraad is gestuurd.

De burgemeester is op grond van de Gemeentewet bevoegd om cameratoezicht in te zetten op plaatsen voor handhaving van de openbare orde. Hiervan is sprake als er iets strafbaars is gebeurd, als de normale gang van zaken betekenisvol is verstoord en het algemeen belang is geschaad.

Stelselmatige observatie

Een dergelijke camera mag níet worden geplaatst voor strafrechtelijke van de rechtsorde of bijvoorbeeld voor stelselmatige observatie.

Ingrijpende vormen van cameratoezicht zijn alleen toegestaan door de politie en het openbaar ministerie binnen de kaders van het Wetboek van strafvordering. De notitie gaat ook in op het verschil tussen cameratoezicht en camerabewaking. Het college nodigt te gemeenteraad uit om deze notitie tijdens een van de Avonden van de Raad te bespreken.

Scouting

Fort Jutphaas is al jaren lang de thuisbasis van scouting Jan van Hoof. In april 2015 werd geconstateerd dat het gebouw van de scouting te dicht staat op het monumentale fortgebouw. Daarnaast is de scouting de belangrijkste organisatie die van de haar toegewezen ruimte gebruik maakt. In 2017 moedigde de scouting aan om plannen uit te werken voor een nieuw clubgebouw. In januari 2019 werd de scouting uitgenodigd op het gemeentehuis om met de wethouder te praten over de voorgang, want volgens de gemeente ging het proces te langzaam.

Ook is er enige druk vanuit de Provincie. Tijdens de raadsvergadering van vorige week is een vrijwel raadsbrede motie ingediend. Daarin wordt geconstateerd dat er door het college te weinig aandacht is besteed aan dit onderwerp. Ook is niet duidelijk of het gebouw van de scouting nu wel of niet in de uitstraling van Fort Jutphaas valt.

UNESCO werelderfgoed

Het gebouw is eigendom van de gemeente, die er naar streeft om de forten rond de stad onderdeel te laten worden van het UNESCO werelderfgoed. Het college wordt opgeroepen om via een brief aan de gemeenteraad volledige openheid over de stand van zaken te geven. Niet alleen over de eventuele gevolgen voor de Werelderfgoedlijst, maar ook in gesprek te gaan met de scouting over de toekomst. Duidelijk moet worden of het gebouw moet worden gerenoveerd of dat het plaats moet maken voor nieuwbouw. De motie werd aangenomen.

De fractie van de Verenigde Senioren Partij (VSP) is deze raadsperiode zwaar getroffen. Eerst overleed raadslid Ton de Mol en kort daarna Herman Troost.

Bron van kennis

Ook werd bekend dat raadslid Ann de Wolf is overleden. Met haar overlijden verdwijnt een grote bron van kennis.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden