<p>Tijdelijke tramhalte Nieuwegein-Centrum.</p>

Tijdelijke tramhalte Nieuwegein-Centrum.

(Foto: Provincie Utrecht)

Randstedelijke Rekenkamer: meerdere oorzaken voor vertraging SUNIJ-tramlijn

  •   keer gelezen

NIEUWEGEIN • Er waren meerdere oorzaken voor de vertraging van de ingebruikname van de vernieuwde SUNIJ-lijn, de tram van Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein. Dit concludeert de Randstedelijke Rekenkamer in het onderzoek waarvoor Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten opdracht gaven.


De Rekenkamer ging daarnaast na in welke mate er in lijn wordt gewerkt met aanbevelingen uit eerder uitgevoerde onderzoeken naar het project Uithoflijn. De provincie Utrecht zegt de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport te onderschrijven en deze te gebruiken voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie. 

Meer tijd nodig
In 2016 besloten Provinciale Staten (PS) van Utrecht tot de vernieuwing van de SUNIJ-lijn, een deelproject van de ‘Vernieuwde Regionale Tramlijn’ (VRT). De bedoeling was om de werkzaamheden in één buitendienststelling van twaalf weken in de zomer van 2020 uit te voeren.

Om na afronding van de werkzaamheden aan de vernieuwde tramlijn te mogen starten met de exploitatie van de vernieuwde tramlijn, was een indienststellingsvergunning nodig. Voor het verkrijgen van deze vergunning bleek meer tijd nodig dan in de planning was voorzien. 

Verkeerde inschatting
“Er is van het begin af aan een verkeerde inschatting gemaakt over de aard en omvang van de benodigde werkzaamheden voor het veiligheidsdossier”, zegt de provincie in een reactie. Dit dossier is van essentieel belang voor het verkrijgen van een indiensstellingsvergunning.

Deze bevinding uit het onderzoeksrapport zien Gedeputeerde Staten als de belangrijkste reden voor de vertraging. Deze fout, die te laat werd opgemerkt, leidde ertoe dat de reizigers niet op tijd van deze tramlijn gebruik konden maken. 

Het provinciebestuur zegt dit zeer te betreuren. “Op het moment dat duidelijk werd dat de indienststellingvergunning niet tijdig verkregen kon worden, en wat daarvan de gevolgen waren, hebben Gedeputeerde Staten zo snel en volledig mogelijk Provinciale Staten geïnformeerd over deze tegenslag”.

Weinig kennis en ervaring met veiligheidsdossiers
De Rekenkamer heeft ook andere oorzaken gevonden voor de vertraging bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning. Zo constateert zij dat er binnen de projectorganisatie VRT te weinig kennis van en ervaring met veiligheidsdossiers was.

En dat de projectbeheersing op dit punt onvoldoende was. Ook waren er tekortkomingen in de aansturing door de provincie en was de ambtelijke informatievoorziening over het veiligheidsdossier niet toereikend.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten