De gemeente Vianen start binnenkort met de aanpak van onrechtmatige bewoning in de chalets op recreatiecentrum Everstein. Foto: Jacques Stam
De gemeente Vianen start binnenkort met de aanpak van onrechtmatige bewoning in de chalets op recreatiecentrum Everstein. Foto: Jacques Stam (Foto: jacques stam)

Aanpak permanente bewoning van recreatiewoningen Everstein

  •   keer gelezen

De gemeente Vianen start binnenkort met de aanpak van onrechtmatige bewoning in de chalets op recreatiecentrum Everstein. Bewoners van deze chalets ontvangen een brief waarin staat dat het pand niet als hoofdverblijf mag worden gebruikt, omdat het daar niet geschikt voor is.


VIANEN - Mensen die er hun hoofdverblijf hebben, zijn niet bekend in de gemeentelijke basisadministratie, betalen minder belastingen, zorgen voor een scheve woningmarkt, handelen in strijd met het bestemmingsplan en bovenal: zij wonen in een niet-brandveilig pand. Het college van burgemeester een wethouders heeft daarom besloten aan deze onveilige situatie een einde te maken. Burgemeester Groeneweg legt uit: “We spreken van permanente bewoning als een recreatieverblijf in gebruik is als hoofdverblijf; de plek van waaruit je je leven leidt, het centrum van je sociale en maatschappelijke activiteiten. Waar je post ontvangt, je vrienden uitnodigt en van waaruit je naar je werk gaat. Waarom is een recreatiewoning daar niet voor geschikt? Bij gewone woningen wordt volgens het Bouwbesluit gekeken naar ventilatie en brandveiligheid. Bij chalets is deze controle er niet, omdat deze gebouwtjes niet bedoeld zijn om permanent in te wonen. Bij ons is niet bekend wie in zo’n huisje woont. Als er noodhulp of zorg nodig is, dan is niet duidelijk om wie het gaat. Je moet er toch niet aan denken dat daar brand uitbreekt of dat een ambulance een patiënt niet kan vinden? Daarom hebben wij van het tegengaan van illegale bewoning een speerpunt gemaakt in onze handhaving, net als veel andere gemeenten. Daarnaast speelt hier de herindeling Vijfheerenlanden, waarbij we onder meer hebben afgesproken om onze handhaving op orde te brengen.”

Hoe verder?

Na ontvangst van de brief is het aan de bewoners zelf om te concluderen of zij daar onrechtmatig wonen of niet. Als dit zo is, dan kunnen zij daar nu iets aan doen. Wie niet goed de weg weet, zich zorgen maakt of in een bijzondere situatie verkeert, kan zich melden. Soms wonen mensen er maar tijdelijk, omdat hun oude huis bijvoorbeeld verkocht is en het nieuwe nog niet is opgeleverd. Of als ze in scheiding liggen en snel onderdak nodig hebben in afwachting van een woningtoewijzing. Als men aan kan tonen dat men er maar tijdelijk woont, dan is er niets aan de hand. Wie er niet tijdelijk woont, is zelf aan zet om dit te veranderen. Gebeurt dit niet, dan kan dit uiteindelijk leiden tot hoge boetes. Het is aan de bewoners om het niet zo ver te laten komen.

(Aldus een persbricht van de gemeente Vianen)

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten