Afbeelding
Foto: stockfoto (123RF.com)

Adviesraad Nieuwegein: zorg voor meer bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners

Nieuws 741 keer gelezen

NIEUWEGEIN • De Adviesraad Sociaal Domein van Nieuwegein vraagt de gemeente Nieuwegein om te zorgen voor meer bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners. Dat staat in het advies dat zij deze week aan het college van burgemeester en wethouders heeft verzonden.

Steeds meer mensen die in armoede leven hebben ook andere problemen, zoals met hun gezondheid en het vinden van werk. Zij hebben last van stress en kunnen moeilijker meedoen met het maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje.

De Adviesraad wil daarom dat de middelen die de gemeente heeft voor ondersteuning van kwetsbare groepen zoveel als mogelijk samenvoegt voor een effectief en duurzaam lokaal resultaat. Het gaat hierbij onder andere om geld dat de regering aan gemeenten beschikbaar stelt voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid, voor het tegengaan van armoede, de subsidiëring van duurzaamheid, de aanpak van laaggeletterdheid en het bevorderen van de preventieve gezondheid. Daarbovenop komen middelen van de gemeente zelf voor onder meer zorg en wonen en algemene welzijnsvoorzieningen.

Samenhang, zo stelt de Adviesraad, begint bij de gemeente zelf. “De gemeente maakt verschillende plannen voor de aanpak van armoede, laaggeletterdheid, gezondheid, wonen en zorg, en jeugd en vergeet daarbij de samenhang in het oog te houden.”

Langetermijnaanpak
De Adviesraad pleit tevens voor een langetermijnaanpak. Zoals aanpassingen in de woon- en leefomgeving die er uiteindelijk voor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Ook moeten kinderen uit kwetsbare gezinnen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs.

De Adviesraad zegt hierover: “Goed onderwijs is een sleutel tot betaald werk en ook een belangrijke beschermende factor tegen crimineel of onmaatschappelijke gedrag. De resultaten daarvan zullen niet op korte termijn zichtbaar zijn en uiteindelijk zullen inwoners het ook zelf moeten doen. Maar de basis is gelegd”.

‘Vermijd tunnelvisie’
Ook plannen voor woningbouw, verkeersmaatregelen en de inrichting van de openbare ruimte hebben een direct effect op een gezonde, veilige en toegankelijke leefomgeving, zo stelt de Adviesraad. Zij schrijft hierover: “Vermijd tunnelvisie en toets maatregelen die binnen deze domeinen genomen worden op de gevolgen die ze hebben voor het welbevinden van inwoners.”

Betrokkenheid

Tenslotte pleit de Adviesraad voor een goede betrokkenheid van inwoners bij het opstellen van beleid. “Betrek de inwoners (…) van meet af aan bij het opstellen van het beleid en het bedenken van voorzieningen. Benader hen op wat zij wel doen en kunnen, niet op wat zij nalaten of fout doen”, aldus de Adviesraad.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Succesvol Sinterklaasfeest voor kinderen onder armoedegrens Nieuws 4 dec., 14:21
Afbeelding
Happy Italy Nieuwegein trakteert: 2e pizza gratis ADVERTORIAL 4 dec., 13:46
Afbeelding
Sinterklaasfeest bij de Rijnruiters Nieuwegein Nieuws 4 dec., 11:55
Afbeelding
Harde nederlaag voor SV Parkhout tegen GRC'14 Sport 4 dec., 10:20
Afbeelding
Nieuwegein Diamonds mag EK softbal 2024 organiseren Nieuws 3 dec., 14:53
Afbeelding
GL en PvdA Nieuwegein organiseren mars voor solidariteit Nieuws 1 dec., 12:28
Afbeelding
St. Antonius Ziekenhuis zet zich in bij campagne tegen vapen Nieuws 1 dec., 09:54
Afbeelding
Gemeenteraad bespreekt voorstel voor inrichting Persil-terrein Nieuws 1 dec., 09:33